Stabil temperatur øger folkesundheden og giver økonomiske fordele

Danskerne tilbringer helt op til 80-90 % af et livsforløb inden døre. Derfor har temperatursvingninger og træk stor indvirkning på helbredet. Det rigtige valg af byggematerialer kan være med til at eliminere ustabile og usunde temperaturforhold.

Man kan undgå træk og hyppige temperaturskift og –svingninger og dermed nedsætte risikoen for muskelspændinger, forkølelse, luftvejsinfektioner, udtørring af slimhinder og halsbetændelse blot ved at vælge materialer med høj termisk masse som f.eks. mursten.

Termisk masse

Mursten bidrager særligt til at stabilisere temperaturen i boligen, fordi de lagrer varme, når rummet er varmt, eller solen står på. Når rummet er køligt, afgives varmen igen. Mursten mindsker derfor ophedning af boligen om sommeren. I praksis betyder disse egenskaber, at der skal tilføres mindre varme for at nå det ideelle temperaturniveau, ligesom der skal køles tilsvarende mindre, hvis temperaturen bliver for høj.

Det står i klar modsætning til rum i lettere materialer, hvor store temperaturudsving betyder, at der både skal tilføres og fjernes mere varme for at udligne temperaturforskelle. Materialets termiske masse vil derfor kunne mærkes på temperaturoplevelsen og afspejles på varmeregningen.

”En ekstratung bygning vil derfor typisk have et beregnet energibehov, der er 2 til 10 % lavere end en tilsvarende ekstralet bygning,” forklarer civilingeniør Lars Olsen fra Teknologisk Institut med henvisning til et af resultaterne fra en undersøgelse af varmeakkumulering i bygninger.

I følge arbejdstilsynet er en rumtemperatur på 20-22 °C passende ved let fysisk aktivitet.

”I takt med at klimaet ændrer sig, øges værdien yderligere i tunge mursten, netop fordi de har en meget høj termisk masse, som er med til at give en god temperaturoplevelse,” lyder det fra Tommy Bisgaard fra Kalk- og Teglværksforeningen. Han henviser til byg-i-tegl.dk for yderligere informationer om termisk masse, indeklima og bæredygtigt byggeri.

Gode råd

1. Hold boligen tør og varm med mindst 18-20 °C i alle rum. Hvis soveværelset skal være køligt om natten, skal temperaturen skrues ned om aftenen og op igen om morgenen.
2. Luft ud tre gange daglig.
3. Begræns træk og temperaturudsving.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links