Sunde boliger kræver også boligejernes hjælp

Forbruget af farlige kemikalier i den norske byggebranche er steget med 25 %. Det viser en undersøgelse fra Miljødirektoratet. Professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut udtaler til avisen Ingeniøren: ”De norske resultater indikerer, at vi har samme problem i Danmark”. Teglbranchen støtter nedbringelsen af kemikalier og farlige stoffer, men påpeger at sunde boliger kun kan skabes med boligejernes hjælp.

”Byggebranchen bør naturligvis satse på sunde og bæredygtige løsninger. Alt andet er uetisk. Men vi må ikke være blinde for, at vejen mod sunde byggerier også kræver boligejernes hjælp. Det er jo ofte boligejerne selv, der renoverer eller vedligeholder boligen. Her nytter det ikke, at byggebranchen bygger bæredygtigt, hvis boligejerne derefter selv bruger f.eks. giftige kemikalier og materialer på huset. Det er et fælles ansvar”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Miljødirektoratets undersøgelse viser, at de store kemikaliesyndere især er knyttet til bygningers vedligehold: Maling, fugematerialer, fugeskum og visse limtyper, der bl.a. kan indeholde miljøgifte som PCB eller kræftfremkaldende stoffer med et indhold af visse chlorerede organiske forbindelser.

Efterspørgslen efter billige boliger er del af problemet
Ifølge Tommy Bisgaard medvirker efterspørgslen efter billigere boliger til, at der vælges billige løsninger, f.eks. træ- eller gipsbeklædte facader, hvilket kan være billigere i indkøb, men dyrere i vedligehold, ligesom levetiden bliver reduceret. Disse materialer kræver således ofte meget vedligehold, hvilket kan øge brugen af giftige stoffer. Han opfordrer derfor boligejerne til at tænke i mere bæredygtige alternativer ved brug af materialer med lang levetid, der er stort set vedligeholdelsesfrie:

”En sund og bæredygtig bolig i tegl koster ofte kun lidt mere at bygge. Til gengæld slipper man stort set for vedligehold, hvilket gavner både miljø og pengepung”, fortæller han.

Læs mere om bæredygtige løsninger på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia