Ulidelig varme inden døre – vores næste klimaproblem

Et varmere klima med flere solskinstimer passer meget dårligt med den måde, vi bygger i dag, mener Rob Marsh, arkitekt og seniorforsker ved Aalborg Universitet.

Om sommeren kommer vi til at sukke efter et køligt sted i hjemmet eller på arbejde. Flere nye bygninger bliver allerede i dag overophedet, og det bliver kun værre i fremtiden, hvis vi fortsætter med at bygge højisolerede huse uden at tænke på, hvordan husene kommer af med varmen. ”De fleste nye bygninger i Danmark kan over de kommende år forvente et større kølebehov end varmebehov. Nye bygninger er bedre isolerede, samtidig med at vi får flere elapparater og flere elinstallationer, som afgiver langt mere varme,” fortæller Rob Marsh. ”Overophedning af vores bygninger er ikke kun et problem i fremtiden. Det er et problem nu,” fortsætter han og henviser til, at der sælges mange flere køleanlæg, også til brug i eksisterende boliger. Klimadata viser, at varmeforbruget forventes at falde med 30 pct., mens kølebehovet vil vokse med 40 pct. i nye bygninger på grund af klimaændringer i løbet af de kommende 80 år. Der er altså et større behov for køling hvis et godt indeklima skal fastholdes, men for ikke at skulle forbruge endnu mere energi, anbefaler Rob Marsh, at man bl.a. satser på dagslysstyring, naturlig ventilation og termisk masse. Man får termisk masse ved at bygge med tunge materialer i form af mursten eller beton. ”Der er en tendens til, at der i moderne byggeri bruges mange lette materialer, for eksempel gips. Det giver problemer med overophedning. Man bør interessere sig mere for at opnå termisk masse. Tunge materialer som mursten og beton kan akkumulere overskudsvarme. De optager varme om dagen og afgiver varme om natten” forklare Tommy Bisgaard fra Kalk- og Teglværksforeningen. Arkitektoniske og funktionelle forandringer har også resulteret i en ny og anderledes ruminddeling, som er med til at forøge overophedning. I 50érne og 60érne byggede man typisk mange flere rum i kontorbyggeri og private boliger. Det gav mere termisk masse i forhold til i dag, hvor en åben planløsning, især i kontorbyggeri, medvirker til overophedning. Den nuværende rådgivning af bygherre har mangler. Selv om klimadata viser, at temperaturen i Danmark er steget og fortsat vil stige, så fortsætter ingeniører med at projektere nye bygninger, som om alt er ved det gamle. ”Vores bygninger bliver projekteret forkert. De klimadata, som ingeniører i dag bruger til design og dimensionering, bygger på gamle data, og omfatter ikke de klimaændringer, vi har haft i de seneste 15 eller 30 år” mener Rob Marsh. Rob Marsh mener også, at energipolitikken ikke tager højde for klimaændringers virkning på energiforbrug. Mange af de varmebesparende løsninger som markedsføres i dag, så som passiv solvarme, vil skabe store problemer med overophedning i fremtiden.

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links