Undgå at dit hus rådner op indefra

Dårlig afdækning af byggematerialer og forkert materialevalg i forhold til klima og vejrforhold kan både ødelægge indeklimaet og give uoprettelige fugtskader i nybyggede huse.

Når der bygges nye huse eller tilbygninger, udsættes byggematerialerne for vind og vejr. Typisk bliver materialerne våde, fordi de ikke dækkes ordentligt til, eller fordi der bygges i fugtigt vejr. Det skaber gunstige forhold for fugt og skimmelsvamp i visse materialer. Skimmelsvamp er stærkt sundhedsskadeligt, og de fleste forsikringer dækker ikke råd.

Når træ eller gips bliver fugtigt, kan det tage måneder eller år at reducere fugtindholdet til et acceptabelt niveau. Det medfører, at fugten bygges ind i huset via de våde materialer. Når materialerne samtidig pakkes ind i helt tætte membraner grundet øget tæthed i vore huse, kan det give uoprettelige skader, f.eks. ved råd og skimmelsvamp. I Sverige er mere end 160.000 boliger ramt af netop dette problem. Dansk byggetradition med anvendelse af tegl har store fordele, fordi tegl udmærker sig ved sin evne til let at optage fugt og afgive den hurtigt igen uden selv at tage skade eller skade de konstruktioner, som stenene indgår i.

Fugtigere klima gør tegl til det fornuftige valg
Undersøgelser viser, at klimaet i Norden bliver varmere og mere fugtigt med mildere vintre og flere frost- og tøperioder. Derved bliver fugt et centralt emne i takt med den øgede tæthed i vore boliger. ”Når man vælger materialer til sit hus, er det vigtigt at tage hensyn til fremtidens klimaændringer og de nye isoleringskrav. Et fugtigere klima med mildere vintre giver mursten en enorm fordel over f.eks. træ, der er meget sårbart overfor fugt”, siger direktør for Kalk- og teglværksforeningen, Tommy Bisgaard.

Forskning fra Danmarks Tekniske Universitet viser, at tegl tørrer dobbelt så hurtigt som træ. Tegl har samtidig en levetid på mere end 100 år. Træ har en levetid på mellem 20 og 50 år afhængigt af vejrets påvirkning og træets behandling og er desuden meget sårbart overfor bl.a. skimmelsvamp og råd.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia