Ved du, hvor dit barn er lige nu?

Julen er højtid for familiehygge og julestemning, men det er også en brandfarlig højtid. Levende lys og tørre dekorationer kan være en farlig julecocktail, og ifølge beredskabsstyrelsen forekommer der op til 50 % flere brande i julen end i en normal måned.

Vil du undgå, at julen går op i røg, er det vigtigt at forholde sig til de byggematerialer, ens bolig er opført i. Det er nemlig ikke lige meget, hvor du placerer juletræet juleaften. Hvis du bor i en bolig med indervægge af træ, tapet eller omgiver dig med brandbare materialer, er der god grund til at være ekstra opmærksom på risikoen for brand. Lette materialer er nemlig mere sårbare overfor varme og levende lys end tunge materialer som fx tegl. Tegl er et brandsikkert materiale, der kan modstå meget varme. Det er derfor en god idé at placere juletræet op ad en murstensvæg”, fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

I julen lyses vintermørket op af levende lys, men for at sikre, at det er julemanden, der kommer på besøg og ikke brandmanden, er der en række gode råd, man kan følge.

Tips og gode råd

  • Gå aldrig fra levende lys
  • Hold øje med hund, kat og børn, der kan skubbe til eller vælte levende lys og sæt lysene så højt, at de ikke kan nås
  • Hav en spand vand eller en pulverslukker i nærheden
  • Sæt aldrig juletræ og levende lys op ad brandfarlige materialer så som trævægge, gardiner, møbler, tæpper og lign. Stil i stedet juletræet op ad en murstensvæg
  • Pust lysene ud, inden de kommer for langt ned. Det gælder både lysene på træet og i dekorationer og stager
  • Smid dekorationerne ud, når grankvistene er blevet tørre
  • Undgå træk, der får levende lys til at flakke. Luk vinduer og døre   

Brandsikkerhed med tegl

Tegl, der allerede er brændt ved ca. 1000 grader, betragtes på grund af dets store varmeakkumulering som det ypperligste med hensyn til at modstå brand, da varmen ikke trænger særlig hurtigt ind i muren. Der er talrige eksempler på, at en murstensmur efter en tagbrand står tilbage, mens taget er forsvundet, idet træspærrene er brændt væk.

En murstensmur begynder først at miste en del af sin styrke, når den bliver varmet op til over 400 grader. Det er derfor med god grund, at det er et lovkrav, at der skal være tegl omkring brændeovne og åbne pejse. En anden fordel ved det murede hus med tegltag er, at teglet og mørtlen ikke afgiver giftige dampe ved brand, som tilfældet kan være med træhuse, der har fået en overfladebehandling fx i form af imprægnering af træværket”, forklarer Tommy Bisgaard.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Abonner

Multimedia

Multimedia