G4S er tilfreds med finansministerens beslutning om ikke at foretage sig yderligere i Israel-sagen

Regeringen følger danske ekspert-vurderinger af, at G4S koncernen ikke gør noget ulovligt ved at have et begrænset antal forretnings-aktiviteter på Vestbredden.

Sent tirsdag afleverede finansminister Claus Hjorth Frederiksen regeringen svar* til Folketingets Udenrigsudvalg på  et spørgsmål fra folketingsmedlem Frank Aaen fra Enhedslisten.

Frank Aaen ønskede regeringens fordømmelse af G4S plc koncernens aktiviteter på Vestbredden samt en udelukkelse af det danske datterselskab, G4S Security Services A/S,  fra statslige danske kontrakter, såfremt koncernen ikke trak sig ud fra de omstridte områder i Palæstina.

Finansministerens svar var klart:  ”Jeg finder ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen”, efter at G4S plc havde forelagt en juridisk vurdering fra Danmarks førende ekspert i folkeret, professor dr. jur. Hjalte Rasmussen fra Københavns Universitet.

Hjalte Rasmussen konkluderer i et juridisk responsum, at G4S koncernens israelske datterselskab, Hashmira Company Ltd., ikke overtræder hverken nationale eller internationale love ved at drive en begrænset forretningsaktivitet i de israelsk-besatte områder på Vestbredden og i Østjerusalem.

Spørgsmålet fra Enhedslisten gik bl.a. på, om finansministeren ville advare G4S Security Services A/S om, at selskabet ville blive opsagt, hvis koncernen ikke stoppede sine aktiviteter på Vestbredden.

G4S er tilfreds med finansminister Claus Hjorth Frederiksens svar, fordi det bekræfter koncernens egen opfattelse og de vurderinger, som  Hjalte Rasmussen er kommet frem til:

”Hos G4S er vi glade for, at finansministeren har givet et så klart signal om, at regeringen ikke vil kræve, at vi foretager ændringer i vores nuværende aktiviteter for at kunne fortsætte som leverandør til den danske stat. Nu håber vi så, at den politiske kampagne mod os vil stoppe på både kommunalt og nationalt plan i Danmark," siger Søren Lundsberg-Nielsen, der er chef for G4S plc koncernens juridiske afdeling i hovedkvarteret i London.

Regeringen følger eksperterne
I sit svar til Folketingets Udenrigsudvalg* understreger finansministeren bl.a., at G4S koncernens danske datterselskab, G4S Security Services A/S, alene udøver forretningsvirksomhed her i Danmark og derfor ikke udøver nogen former for forretningsvirksomhed i Israel eller på Vestbredden.

Desuden gør finansministeren opmærksom på, at G4S plc koncernens israelske datterselskab Hashmira Company Ltd.’s forretningsvirksomhed i Israel og på Vestbredden ikke har nogen væsentlig betydning for Israels opretholdelse af bosættelserne på Vestbredden.

Dermed ligger den danske regering på linie med de konklusioner, som professor dr. Hjalte Rasmussen er kommet frem til.

Eksperter modsiger politiske påstande
Da diskussionen om G4S plc koncernens nuværende aktiviteter i Israel blussede op i slutningen af sidste år, besluttede G4S plc at involvere  Hjalte Rasmussen og hans kollega, adjunkt Anders Henriksen, der er specialist i krigens regler.

De to jurister fik stillet alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed af G4S plc. Samtidig rejste de begge i januar  på rundtur i Israel og på Vestbredden, så de kunne få et personligt indtryk af G4S plc koncernens aktiviteter i området.

Efterfølgende har Hjalte Rasmussen og Anders Henriksen udarbejdet et juridisk responsum, som understreger, at G4S plc koncernen ikke overtræder hverken national eller international lovgivning.

De to eksperter understreger også, at G4S plc koncernens aktiviteter i det pågældende område er af så perifer og underordnet betydning for de israelske bosættelsers opretholdelse, at ingen i G4S kan stilles strafferetligt til ansvar for koncernens aktiviteter.

Derfor påhviler der, ifølge Hjalte Rasmussen, med betydelig grad af sikkerhed ikke en folkeretlig pligt for G4S plc koncernen til at bringe sine begrænsede aktiviteter på de besatte områder til ophør.

* Endeligt svar på Udenrigsudvalget spørgsmål nr. 72 - http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/uru/spm/72/svar/778542/954024/index.htm

Yderligere oplysninger fås hos
Group General Counsel Søren Lundsberg-Nielsen, G4S plc, telefon 0044 1293 554497 eller e-mail soren.lundsberg@g4s.com

Presseansvarlig Leif Bomberg, KommunikationsGruppen A/S, telefon 40 68 61 28 eller e-mail leif@kommunikationsgruppen.dk

Tags:

G4S

Dokumenter og links