Q8 havde igen et tilfredsstillende regnskabsår

Trods nedgang i den solgte volumen af olie voksede Q8s omsætning og overskud i regnskabsåret 2010/2011. Nettoresultatet steg fra 190 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 219 millioner kroner i det netop afsluttede år.

"Eftervirkningerne af finanskrisen og de rekordhøje oliepriser har fået mange til at holde lidt igen, når det gælder indkøb af benzin, diesel og fyringsolie," siger Q8s adm. direktør Steffen Pedersen.

Det har hele den danske oliebranche kunnet mærke – også Q8, der dog betragter sit netop afsluttede regnskabsår 2010/2011 som tilfredsstillende.

Selv om Q8 måtte konstatere en mindre nedgang i solgt olievolumen – fra 974.000 m³ til 931.000 m³ - kunne Q8 nemlig samtidig notere sig en stigning i omsætning og overskud. Nedgangen i olievolumen skyldes primært, at samarbejdet med en storkunde ophørte i det forløbne regnskabsår.

Bruttoomsætningen* voksede fra 10,9 milliarder kroner i 2009/2010 til 11,8 milliarder kroner i det seneste regnskabsår, der afsluttedes den 31. marts. Årets resultat steg tilsvarende fra 190 millioner kroner til 219 millioner kroner i 2010/2011.

Forbedringen skyldes bl.a. en ændring i udskudt skatteaktiv på grund af øgede forventninger til den fremtidige indtjening og lavere finansielle omkostninger som følge af lavere renteniveau og forbedret likviditet.

Køber olie fra Nordsøen

I årsberetningen skriver Q8s ledelse bl.a., at økonomisk krise og en begrænset vækst i det private forbrug fortsat lægger en dæmper på efterspørgslen inden for de fleste forretningsområder, hvor Q8 er aktiv i Danmark.

Dertil kommer, at uroen i Mellemøsten og Afrika samt en stigende efterspørgsel i Asien medfører, at en liter almindelig diesel i dag koster over 1,50 kroner mere end for et år siden. Tilsvarende er en liter blyfri oktan 95 benzin godt 1,40 kroner dyrere.

Alligevel er det danske marked fortsat præget af en intensiv priskrig på benzin og diesel. Desuden går trenden imod lavpris, hvilket hos Q8 viser sig i etablering af stadig flere ubemandede F24 automat-tankanlæg.

Q8 har i dag 169 servicestationer under Q8 varemærket, 81 Qvik To Go convenience markeder, 68 F24 stationer og 32 International Diesel Service anlæg. Sidstnævnte henvender sig specielt til transportbranchen.

Q8s vigtigste forretningsområder i Danmark er salg og distribution af olieprodukter, som Q8 køber til dagspris på det åbne marked. Langt størstedelen af Q8s olieprodukter stammer fra Nordsøen.

Succes mod kriminalitet
De høje priser fik i det forløbne år antallet af benzintyverier til at stige markant. En udvikling, som Q8 har fået reduceret betydeligt.

Som det første selskab på det danske marked indførte Q8 nemlig forudbetaling på en stor del af sine servicestationer. Kunderne skulle lige vænne sig til initiativet, men i dag er princippet ”betal før du tanker” blevet en succes for Q8.

Q8 også lykkedes med at forhindre røverier på sine servicestationer. Indsatsen har mere end halveret antallet af røverier hos Q8 i sammenligning med året før.

I den forbindelse har Q8 været i stand til at reducere konsekvenserne for medarbejdere, der oplever en stærk psykisk belastning, når de udsættes for røveri. En del medarbejdere har derfor bl.a. været på konflikthåndteringskursus.

Recessionen klinger af

Den lange og kolde vinter med et usædvanligt tidligt snefald sørgede for, at Q8s salg til villamarkedet voksede markant.

I det seneste regnskabsår har Q8s salg til industrikunder fortsat været påvirket i nogen grad af recessionen – især inden for byggeri og anlæg – men Q8 ser de første positive tegn på bedring.

Det danske landbrugsmarked har forbrugsmæssigt været mindre berørt af recessionen, men det er fortsat et erhverv, der er økonomisk hårdt ramt.

Til gengæld er Q8s salg af diesel til transportmarkedet steget i forhold til 2009, hvor recessionen ramte hårdt. Siden sommeren 2010 har transportbranchen haft omsætningsfremgang, så der er en forsigtig optimisme at spore.

Endelig har Q8s salg af smøreolie-produkter til især værkstedskunder og autobranchen været vigende på grund af mindre bilers lavere forbrug og moderne bilers længere intervaller mellem værkstedsbesøg.

Hele regnskabet kan downloades

Det komplette 2010/2011 årsregnskab fra Q8 kan fra torsdag den 23. juni 2011 kl. 12.00 hentes som pdf-fil på www.q8.dk/aarsrapport

*Af bruttoomsætninen udgjorde skatter og afgifter 6,2 milliarder kroner i regnskabsåret 2010/2011.

Nærmere oplysninger:
Adm. direktør Steffen Pedersen på telefon 45 99 20 00
Direktør Chrilles Svendsen på telefon 45 99 27 00 eller
Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorff på telefon 45 99 21 71

Forslag til billedtekst:

Q8 har sit danske hovedkontor i Birkerød

Tags:

Q8

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links