Fokus på besparelser påvirker Q8’s årsresultat positivt

Fusionen med OK-Q8 AB har medført store strukturelle omkostningsbesparelser, som resulterer i et bedre resultat for Q8 Danmark i regnskabsåret 2013/2014 end i året før. Resultatet er mere end firedoblet.

”Set i lyset af markedssituationen er vi meget tilfredse med resultatet. Indtægterne er stadig pressede med baggrund i den kraftige priskrig på brændstof, samtidig med at vi har oplevet effekten af liberaliseringen af Lukkeloven. Når vi på trods af det har fået et godt resultat, så skyldes det strukturelle omkostningsbesparelser, som er et resultat af vores skandinaviske fusion”, udtaler Steffen Pedersen, adm. direktør for Q8.

Overskuddet er steget fra sidste års 16 mio. kr. til 72, 2 mio. kr. for det regnskabsår, som sluttede 28. februar i år. Virksomhedens nettoomsætning er nærmest uændret og har været stabil de sidste år på et niveau lige under seks mia. kr.

Fremtidens Q8

Som forudsagt har vi i 2013/14 set en positiv effekt af det fælles skandinaviske joint venture med OK-Q8 AB i Sverige. Bag fusionen lå især ønsket om en mere omkostningseffektiv og innovativ virksomhed.

”Vi regner ikke med, at markedssituationen vil ændre sig i det kommende år, men vi mener, at vi er godt rustet til den fremtidige konkurrence, og danskernes reducerede olieforbrug”, siger Steffen Pedersen og fortsætter: ”Vi skal blive ved med at udvikle vores forretning, og i vores nye skandinaviske organisation har vi etableret et Business Development-område, så vi kan sikre vores virksomhed med udvikling og innovation”, slutter han.

 
Årsrapporten kan downloades

Fakta om Q8

Q8’s hovedforretningsområde består af salg og distribution af olieprodukter samt tilhørende services. Produkterne indkøbes på det åbne marked fra forskellige leverandører på primært det skandinaviske område og distribueres via specialiserede transportvirksomheder. Produkterne leveres enten direkte til kunderne eller via et landsdækkende netværk af servicestationer og dieselanlæg, som drives dels af selskabet selv og dels ved forpagtere og forhandlere. Fra vores i alt 119 servicestationer under Q8 varemærket markedsføres også et bredt convenience og kiosk sortiment, biltilbehør og bilvask. Derudover betjener vi også vores kunder via 125 ubemandede F24 automatanlæg og 31 International Diesel Service anlæg.

Nærmere oplysninger:

Kommunikationschef Marie Schou Petersen

Q8 Danmark A/S

Telefon: 42 12 64 19

Email: Presse@q8.dk

Forslag til billedtekst:

Adm. direktør for Q8 Danmark A/S er tilfreds med årets resultat, som er en firedobling af resultatet året før.

((Billedet er til redaktionens frie anvendelse.))

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links