Godadgang.dk hjælper ældre og mennesker med handicap:

Rejseguiden godadgang.dk viser vej til den bedste ferie for ældre og mennesker med handicap

Rigtig mange vælger at holde sommerferie i Danmark, men desværre er det ikke lige let for alle. Gangbesværede, kørestolsbrugere, synshandicappede, hørehæmmede og allergikere støder ofte ind i problemer i sommerlandet. Nu er hjælpen nær. På godadgang.dk kan man finde steder med lige adgang for alle – og Djursland, København og Faaborg-Midtfyn topper listen over de landets mest tilgængelige områder.

I Danmark er hver 5. borger berørt af en funktionsnedsættelse og afhængig af, at hoteller, turistattraktioner, museer m.m. har adgangsforhold, der tager hensyn til, at ikke alle kan klare trapper, tåle husdyr, se informationsskilte eller høre en guide fortælle. Behovet for pålidelig information om, hvor man kan bo og hvilke turistattraktioner, man kan besøge, er derfor stort.

”Mennesker med nedsatte funktioner, der skal planlægge en ferie eller sommertur, har brug for oplysninger om de steder, de gerne vil besøge. Ikke kun priser og åbningstider, men konkrete informationer om de faktiske adgangsforhold,” forklarer Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang, der er en forening og mærkeordning – stiftet af VisitDenmark, HORESTA og Danske Handicaporganisationer – som indsamler oplysninger og informerer om adgangsforhold til steder med offentlig adgang i hele Danmark.

Besøg Godadgang.dk

For at imødekomme det store behov for pålidelig information om tilgængeligheden på landets hoteller og turistattraktioner, har foreningen lavet hjemmesiden godadgang.dk, hvor man kan finde tilgængelige steder.

”Her kan gangbesværede få at vide, om der er trapper.  Allergikeren kan få oplyst, om der er adgang for husdyr, og om der anvendes parfume i rengøringsmidlerne på stedet. Brugere af høreapparat kan undersøge, om der er teleslynge ved skranken eller i foredragslokalet, så det er muligt at høre, hvad der bliver sagt. På godadgang.dk kan man få svar på alle disse mange spørgsmål,” forklarer Ulla Kramer fra God Adgang.

700 mærkede steder i hele landet

I alt kan man tjekke tilgængeligheden på ca. 700 steder i hele Danmark – lige fra hoteller, sommerhuse og campingpladser til museer, spisesteder og naturoplevelser.

Adgangsforholdene på alle 700 steder er vurderet og registeret med udgangspunkt i et sæt af kriterier om tilgængelighed, der er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med Danske Handicaporganisationer. Dertil kommer godt 1.000 steder, der er registreret af frivillige brugere – fortrinsvis inden for naturområder og turistvirksomheder.

3 steder med god adgang  

I God Adgangs oversigt kan man også nemt søge på geografiske områder. Blandt de mest tilgængelige byer og områder i Danmark er Djursland, København og Faaborg-Midtfyn.

”Vi sammenarbejder med mange kommuner om at skabe bedre tilgængelighed, fordi det er blevet meget attraktivt at kunne profilere sig som handicapvenlig i den benhårde konkurrence om at tiltrække turister. Netop ved at skabe lige adgang for alle, kan kommunerne gøre sig selv attraktive for flere turister,” udtaler Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang.

_____________

Om God Adgang

God Adgang er en mærkeordning, der ledes af en non-profit og upolitisk forening ved samme navn. Målsætningen med mærkeordningen er at informere om tilgængelighed og inspirere virksomheder og kommuner til at skabe bedre fysiske adgangsforhold til bygninger med offentlig adgang. God Adgang er stiftet af VisitDenmark, HORESTA og Danske Handicaporganisationer.

Adgangsforholdene bliver vurderet i forhold til 7 typer handicap:

  • Kørestolsbrugere
  • Gang-, arm- og håndhandicappede
  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Astmatikere og allergikere
  • Udviklingshandicappede
  • Alle med læsevanskeligheder

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:

  • Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang
  • Tel. 51 34 35 96 // Mail: uk@godadgang.dk

Tags: