Priskonkurrence og dæmpet forbrug påvirker Q8s årsresultat

Skærpet priskonkurrence på brændstof i Danmark kombineret med færre kundebesøg på Q8s servicestationer resulterer i et mindre overskud i regnskabsåret 2012/2013 end året før. 

”Set i lyset af markedsudviklingen er vi trods alt tilfredse med resultatet. Vi har i år oplevet en fortsat kraftig priskonkurrence på brændstof samtidig med, at vi har oplevet effekten af danskernes fortsatte afdæmpede forbrug samt af liberaliseringen af Lukkeloven. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men det er trods alt positivt, at vi kan fremvise et overskud, hvilket skyldes gode resultater på vore øvrige forretningsområder,” udtaler Steffen Pedersen, adm. direktør for Q8.

Nettoomsætningen faldt minimalt fra 6,2 mia. kr. sidste år til 6 mia. kr. i år mens det endelige resultat endte lige under 16 mio. kr. i det seneste regnskabsår, der sluttede den 28. februar 2013. Fremover vil regnskabet blive afsluttet på denne dato, hvilket er en måned tidligere end før. Årsagen er, at regnskabspraksis er blevet tilpasset svenske OK-Q8 AB, som fusionerede med Q8 Danmark A/S den 31. juli 2012.

Fremtidens Q8

Q8 har i det seneste regnskabsår færdiggjort et langsigtet og meget omfattende investeringsprogram. Over 180 mio. kr. er brugt på at udbygge netværket af F24 stationer og på at introducere Qvik To Go-butikker på samtlige landets Q8 servicestationer. Dette forventes at have en betydelig positiv effekt på resultatet fremover.

Q8 Danmark A/S indgår fra og med den 31. juli 2012 i et fælles skandinavisk Joint Venture sammen med OK-Q8 AB i Sverige, med fælles ledelse og driftsorganisation og ligeligt ejet af svenske OK Ekonomisk Forening og Kuwait Petroleum Europe BV. Baggrunden for etableringen af det fælles skandinaviske Joint Venture var et ønske fra ejerne om at styrke konkurrencepositionen, udviklingskraft og omkostningseffektiviteten. Effekten heraf vil allerede vise sig det kommende regnskabsår.

**
 
Årsrapporten kan downloades

Den komplette 2012/2013 årsrapport fra Q8 kan fra torsdag den 30. maj kl. 13.00 hentes som pdf-fil på http://www.q8.dk/Service/Om+Q8/Aarsrapporter.aspx

Fakta om Q8

Q8s vigtigste forretningsområder i Danmark er salg og distribution af olieprodukter, som Q8 køber til dagspris på det åbne marked. Langt størstedelen af Q8s olieprodukter stammer fra Nordsøen.

Q8 havde med udgangen af februar i år 125 bemandede servicestationer under Q8 varemærket, heraf 110 Qvik To Go convenience-butikker, samt 115 F24 automatanlæg og 32 International Diesel Service anlæg, som henvender sig specielt til transportbranchen.

For nærmere oplysninger:

Pressekontakt Marie Schou Petersen

Q8 Danmark A/S

Telefon: 42 12 64 19

Email: masp@q8.dk

Abonner

Dokumenter og links