EU-finanspagt på plads. Nu skal der fokus på vækst.

EU-finanspagten, som lægger loft på gælden i Europa, får 25 deltagere, herunder Danmark og syv andre lande uden euro som valuta. Det står klart efter et EU-topmøde mandag aften.

I erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer glæder man sig over, at finanspagten er kommet på plads. ”Det er et vigtigt skridt i retning af at få skabt ro om økonomien i EU”, siger adm. direktør Carl Aage Dahl, der understreger, at EU-landene nu får mulighed for at fokusere på den vigtige vækstdagsorden.

”Den økonomiske krise har vist, hvor centralt landbrug og fødevareerhvervet er for EU’s og Danmarks økonomi. Derfor er det helt afgørende, at EU’s kommende reform af landbrugspolitikken bliver tænkt ind som en del af vækstdagsordenen. I Landbrug & Fødevarer har vi hele tiden understreget vigtigheden af, at landbrugsreformen understøtter erhvervets konkurrenceevne. Ønsker vi intelligente løsninger på fremtidens udfordringer, så kræver det massive investeringer i højteknologi, staldsystemer, biogasanlæg m.v.”, siger Carl Aage Dahl.

Danmark er et af de lande i Verden, hvor fødevarer produceres med den laveste klimabelastning per produceret enhed. Landmænd i hele EU står overfor den udfordring, at de hele tiden skal producere mere mad med færre ressourcer samt mindre miljø- og klimabelastning. Det kan kun lade sig gøre ved at satse på en bæredygtig højteknologisk fødevareproduktion. EU kan via landbrugsstøtten bidrage til at løse disse udfordringer ved en massiv satsning på innovation i grønne teknologier.

”Det er vigtigt, at EU's landbrugspolitik er med til at understøtte, at europæisk landbrugsproduktion fortsat er konkurrencedygtig. Når vi skal have en grønnere landbrugspolitik i EU, så skal vi sikre, at der også er mulighed for, at de mest innovative landmænd fortsat får mulighed for at investere i ny teknologi. Det er en dansk styrkeposition, som vi skal støtte og udvikle, så vi bevarer vores konkurrenceevne i forhold til resten af Verden”, slutter Carl Aage Dahl.

Yderligere oplysninger:

Kim Bové, pressechef i Landbrug & Fødevarer – tlf. 3017 8877

Pressetlf. i Landbrug & Fødevarer – tlf. 3339 4520

 

 

Abonner