Forsigtig optimisme - men fortsat behov for reformer

Rapport fra Det Økonomisk Råd understreger, at der fortsat er store udfordringer for den økonomiske udvikling i Danmark. Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at regeringen, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre har åbnet for nye reformer af den økonomiske politik, men understreger, at der fortsat ligger store udfordringer som skal løses.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer peger derfor på, at der udarbejdes konkrete mål og handlingsplaner for vækstpolitikken i Danmark, samt at der fremadrettet satses på vækst gennem eksport. Dels fordi investeringsniveauet i Danmark fortsat er lavt og fordi privatforbruget ikke viser tegn på at kunne drive væksten alene.

Det er særdeles positivt, at regeringen, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre de seneste måneder har vist, at de vil reformer. Men med en vækst på mellem 1,5 og to procent de kommende år er der behov for yderligere handling. Vi har i Danmark nogle af verdens stærkeste erhvervsklynger, som med de rette rammevilkår kan yde et væsentligt bidrag, når dansk økonomi og det danske velfærdssamfund skal fremtidssikres. Lad os styrke dem”, mener Carl Aage Dahl, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Selvom rapporten viser, at der er grund til forsigtig optimisme over, at Danmark så småt er ved at komme ud af krisen, så peger Det Økonomisk Råds rapport på, at der trods de kommende års stramninger af finanspolitikken, fortsat er udsigt til massive underskud på de offentlige finanser så langt øjet rækker. Den udvikling bør bremses, mener Landbrug & Fødevarer.

Jeg glæder mig over, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre har vist ansvarlighed i forhold til at få sat en stopper for underskuddet på de offentlige finanser. Men det er stadig nødvendigt, at politikerne også får skabt en forståelse i befolkningen for, at det er nødvendigt med en højere grad af krisebevidsthed”, udtaler Carl Aage Dahl.

Det Økonomiske Råd peger på besparelser, reformer og højere skatter som tre veje til at sikre dansk økonomi. Landbrug & Fødevarer bakker helt op om en ambitiøs reformpolitik og er enig i, at det kan være nødvendigt med besparelser på kort sigt. Erhvervsorganisationen afviser dog klart højere skatter som et samfundsøkonomisk værktøj.

”Det er helt afgørende, at den offentlige sektor ikke vokser yderligere, samt at vi ikke øger et skattetryk, som i forvejen er verdens højeste. Det, der er behov for nu er flere modige politiske løsninger og reformer, som kan skabe vækst til gavn for hele samfundet”, understreger Carl Aage Dahl, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

For yderligere informationer:

Carl Aage Dahl, administrerende direktør, Landbrug & Fødevarer                            Tlf.:                       20 15 00 80
Martin Skovmand, pressechef, Landbrug & Fødevarer                                                Tlf.:                       20 11 10 43

Landbrug & Fødevarer repræsenterer det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv, der er Danmarks største kompetenceklynge med 145.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 100 milliarder kroner årligt

Abonner