Grøn Vækst 2.0 – Tro på fremtiden

- Med denne aftale er der lagt op til et vendepunkt for landbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark. Udspillet vidner om en tro på fremtiden for landbrug og fødevareerhvervet, siger Michael Brockenhuus-Schack, formand, Landbrug & Fødevarer i en kommentar til regeringens og Dansk Folkeparti aftale Grøn Vækst 2.0.

- Aftalen fokuserer på at forbedre konkurrencevilkårene for hele værdikæden i vores erhverv – fra jord til bord. Det er vi utroligt glade for, siger Michael Brockenhuus-Schack. Aftalen betyder blandt andet, at der skal udarbejdes en række analyser, herunder en analyse af erhvervets konkurrencevilkår og produktivitet målt i forhold til de lande, som Danmark konkurrerer med. - Aftalen indeholder reelle omkostningslettelser og dermed forbedrede konkurrencevilkår for erhvervet. Det glæder os, at de mange samtaler, vi gennem de sidste mange måneder har haft med regeringen, nu har ført til en forståelse vores behov for bedre rammevilkår, siger Michael Brockenhuus-Schack. Med aftalen er der ligeledes lagt op til en række forbedrede udviklingsmuligheder inden for en række områder, som sikrer, at landbruget kan bidrage til fremtidens samfund. - Vi kan blandt andet se, at regeringen tager endnu et skridt i retning af at sikre grøn energi til Danmark med landbruget som en væsentlig nøglespiller. Her tænker jeg på de mange dele af aftalen som omhandler biogas, biomasse og biobrændstoffer og flere økologiprojekter. Det er punkter, som vi har arbejdet hårdt for, og som dels skaber vedvarende energi til Danmark og dels nye forretningsområder for os, forklarer Michael Brockenhuus-Schack. - Regeringen vil lave en omfattende analyse af effekten af vandplanernes konsekvenser og understreger, at Vandrammedirektivet skal gennemføres i Danmark under hensynstagen til en fortsat mulighed for at drive landbrug i hele Danmark. Det glæder os, at aftalen hermed bekræfter, at vi skal passe på miljøet – men også skal kunne drive vores erhverv. Hvis vi vælger de rigtige løsninger, er der ikke tale om modsætninger, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Abonner

Dokumenter og links