Klimaaftale skal sikre fremtidig fødevareforsyning

Kombinationen af en hastigt voksende befolkning og klimaforandringer, der vil vanskeliggøre landbrugsproduktion i store dele af den tredje verden er den væsentligste udfordring, verden står overfor. Derfor er det vigtigt, at få en stærk klimaaftale, der sætter rammer som fremadrettet vil belønne og fremme klimavenlig landbrugsproduktion globalt. Klimaet reddes ikke af ensidige nationale tiltag.

Klimaaftale skal sikre fremtidig fødevareforsyning Kombinationen af en hastigt voksende befolkning og klimaforandringer, der vil vanskeliggøre landbrugsproduktion i store dele af den tredje verden er den væsentligste udfordring, verden står overfor. Derfor er det vigtigt, at få en stærk klimaaftale, der sætter rammer som fremadrettet vil belønne og fremme klimavenlig landbrugsproduktion globalt. Klimaet reddes ikke af ensidige nationale tiltag. - Med 9,1 mia. mennesker på kloden i 2050 og 75 % af verdens fattige bosiddende i landområder - så er landbrug, fødevareforsyning, stabil global økonomi og klima tæt forbundet. Det gælder, uanset om vi taler problemer eller løsninger. Derfor er fødevareforsyningssikkerhed et helt centralt element i klimadiskussionen, siger Landbrug & Fødevarers formand Michael Brockenhuus-Schack i en kommentar til klimatopmødets åbning i dag. En aftale, der kan sikre, at klimaarbejdet styrkes og fortsætter efter Kyoto Protokollens ophør i 2012, vil have potentiale til at trække den globale økonomi ind i en ny vækstperiode baseret på bæredygtige løsninger, vurderer Landbrug & Fødevarer. - En bæredygtig landbrugsproduktion er en forudsætning for, at vi kan løse kllimaudfordringerne samtidig med at flere og flere mennesker skal brødfødes. Det kræver, at råvarer og restprodukter globalt udnyttes optimalt til fødevarer, energi og industriprodukter. Og det kræver øget energieffektivitet bl.a. gennem anvendelse af energi- og klimaeffektive miljøteknologier. Det er en vidensbaseret produktion, som kendetegner fødevareproduktionen i Danmark og som kan udbredes til andre, siger Michael Brockenhuus-Schack. - Men skal vi videre i forhold til at producere mere med mindre og skabe uafhængighed af olie, så skal der også kigges på tværs af sektorer. Vi skal være bedre til at udnytte spildstrømme og recirkulerer. Biomasse fra jordbruget og affald fra virksomheder og husholdninger er vigtige råvarer, der alle steder på kloden kan udnyttes bedre end i dag. Disse løsninger for et biobaseret samfund er afgørende bidrag, hvis klodens store udfordringer reelt skal løses, understreger Michael Brockenhuus-Schack. Landbrug & Fødevarer følger forhandlingerne på klimatopmødet tæt og står til rådighed for analyser eller kommentarer. Kontakt information: Direktør Claus Søgaard-Richter, telefon 3339 4503 Klimachef Søren Korsholm, telefon 4193 2971 Konsulent Irene Nicolajsen Sobotta, telefon 2724 5662 Med venlig hilsen Gitte Schmidt Pressekonsulent Kommunikation D +45 3339 4623 M +45 4113 4623 E gis@lf.dk

Abonner

Dokumenter og links