Kommentar vedr. reviderede Nationalregnskab 4. kvt. 2011

Svag faldende vækst i slutningen af 2011

Danmarks Statistik har netop offentliggjort reviderede Nationalregnskab 4. kvt. 2011. De reviderede og dermed mere sikre tal for nationalregnskabet viser et beskedent fald i BNP på 0,1 pct. i 3. og 4. kvartal 2011. Tallene viser også, at privatforbruget og offentligt forbrug henholdsvis steg med 1,0 pct. og faldt med 0,3 pct. i 4. kvartal 2011. Eksporten steg med 0,2 pct. i 4. kvartal 2011, mens investeringerne faldt med 0,4 pct. Generelt er revisionen præget af nedjusteringer på nøgletallene.

-          Landbrug & Fødevarers seneste prognose for dansk økonomi viser, at der trods teknisk recession i slutningen af 2011 ikke er meget, som tyder på, at Danmark kommer i egentlig recession i de kommende år. På den anden side er vi langt fra de fede år før finanskrisen.

-          Svag vækst på vores største eksportmarkeder medfører, at udviklingen i eksporten bliver begrænset de kommende år. Faktisk forventes der recession i Eurozonen i 2012, og det kommer til at have negative effekter for dansk eksport. Disse negative effekter kan i et vist omfang afbødes af positive vækstrater uden for Europa fx i USA og Kina.

-          Der er ikke udsigt til at vores lønkonkurrenceevne forbedres væsentligt de kommende år. Med den generelle afmatning på vores eksportmarkeder vil lønstigningerne her også være små. Så her kan der formentlig ikke ventes en genopretning af den tabte konkurrenceevne.

Yderligere kommentarer:

Leif Nielsen, 3339 4238, lni@lf.dk