Krisen skærper den internationale konkurrence - Videncenter for Svineproduktions Kongres 2009

Svineproducenterne har tabt penge som aldrig før. En højere notering, lempelse af rammevilkå-rene og yderligere forbedringer af produktionseffektiviteten er forudsætninger for en bedring af situationen.

- Den økonomiske situation for svineproducenterne er den værste i mange år – hvis ikke den værste nogensinde. Så kontant udtrykker formanden for Dansk Svineproduktion, Lindhart B. Nielsen, situationen i forbindelse med organisa-tionens Årsmøde tirsdag i Herning. Og det til trods for, at danske svineproducenter er blandt de mest effektive i verden. - Vores effektivitet holder det generelt høje omkostningsniveau i skak. Vi producerer flere grise pr. årsso og har et lavere foderforbrug end vores konkurrenter på det globale marked. Men det er en skrøbelig balance, for slagterierne har ikke leveret de nødvendige noteringsstigninger til at få økonomien til at løbe rundt, siger Lindhart B. Nielsen. I gennemsnit havde svineproducenterne betydelige tab både i 2007 og 2008. Selv med en noteringsstigning på 68 øre fra 2007 til 2008 manglede der sidste år 2,30 kr. pr. kg - eller over 200 kr. for hvert slagtesvin. - Der er heldigvis tegn på en bedring af produktionsøkonomien i de kommende år, men for rigtigt mange bliver der tale om et langt, sejt træk, før hullerne efter disse to rædselsår er fyldt op, konstaterer formanden. Især slagtesvineproduktionen er under pres. Produktionen falder fortsat, og Lindhart B. Nielsen betegner situationen som ”nu eller aldrig”: Hvis ikke noteringen stiger betydeligt, og omkostningerne reduceres, kan konsekvensen blive, at det nuværende niveau for produktion af slagtesvin i Danmark om få år er en saga blot, og at størstedelen af pro-duktionen i stedet eksporteres som smågrise. - Så galt skulle det nødigt gå. Men det er afgørende, at Danish Crown opnår de besparelser, selskabet har stillet i udsigt med sin ambitiøse DC-Future målsætning. Det er ligeledes afgørende, at rammevilkårene forbedres. Sam-menlignet med vores tyske kollegaer har vi et efterslæb på 80 kr. pr. slagtesvin, hvoraf omkring 50 kr. skyldes note-ringsforskellen og 30 kr. lempeligere tyske rammevilkår. Endelig skal vi som producenter blive endnu bedre til at producere slagtesvin. Der skal nytænkning til, fastslår Lindhart B. Nielsen. Når tyske landmænd kan betale mere for de danske smågrise, end danske producenter kan, skyldes det højere af-regningspris, en særlig tysk momsregel, der gør, at tysk landbrug kan søge om fritagelse for momsregnskab, samt betydelige tilskud til brug af svinegylle i biogasanlæg. Det viser en analyse, som Dansk Svineproduktion har lavet. - Enhver kan se, at den tyske landmand på den måde opnår en meget markant konkurrencefordel. Reelt er der tale om, at de tyske myndigheder har sikret deres landmænd nogle rammebetingelser, som de danske landmænd ikke har, siger Lindhart B. Nielsen. Kontakt: Lindhart B. Nielsen, mobil: 20 22 33 18 Helle Qvistgaard, mobil: 51 31 53 36

Abonner

Dokumenter og links