Landbrug & Fødevarer: Ålegræsværktøjet er stærkt problematisk

Den nye rapport om ålegræsmetoden, som blev offentliggjort i dag, viser, at det var meget berettiget, at Landbrug & Fødevarer og Videncentret for Landbrug under høringsperioden og i tæt samarbejde med den uafhængige vidensinstitution DHI Group rejste diskussionen om det såkaldte ålegræsværktøj og dets anvendelighed, når det gælder opstilling af kvælstof-reduktionsmål for de danske fjorde og vandområder.

”De foreslåede kvælstof-reduktionskrav vil koste dansk landbrug og samfundet meget store milliardbeløb hvert år. Det er derfor helt afgørende, at ethvert N-krav hviler på et solidt fagligt grundlag, som sikrer, at de foreslåede tiltag også fører til den ønskede miljøtilstand”, udtaler Henrik Frandsen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Henrik Frandsen hæfter sig bl.a. ved, at rapporten peger på, at ålegræsværktøjet bør erstattes af en forbedret model, der kan indregne betydningen af en lang række andre betydende faktorer, såsom dækningsgrad af ålegræs, andre biologiske variable (klorofyl, bunddyr mv.) og fosforkoncentrationen.

”Konsekvensen af rapporten bør være, at man vælger en tilgang, som i Sverige og udskyder N-indsatsen til man har et bedre værktøj”, fastslår Henrik Frandsen, og tilføjer, at der er et stort behov for øget viden om de økologiske sammenhænge og for flere og bedre data.

Han peger videre på, at man bør droppe den lange række af dyrkningsbegrænsninger, der er besluttet i gødskningsloven, herunder droppe gennemførelsen af de målrettede efterafgrøder på 140.000 ha. landbrugsjord.

Henrik Frandsen pointerer desuden, at der for at nedbringe usikkerheden på opgørelsen af indsatsbehovet, også er behov for en betydelig indsats til udvikling af forvaltningsværktøjet, herunder væsentligt større datamængder og mere avancerede modeller.

”Indtil alle disse forhold er bragt på plads, er der for os at se ikke grundlag for de vidtgående danske N-reduktionskrav”, mener Henrik Frandsen.

Yderligere oplysninger:

Henrik Frandsen, viceformand, Landbrug & Fødevarer                          Tlf.: 21 24 40 89                 
Erik Jørgensen, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer                           Tlf.: 40 30 96 36
Flemming Gertz, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug                     Tlf.: 30 92 17 63

Abonner