Landbrug & Fødevarer: Oversvømmelser kan undgåes

I dag var 400 mennesker samlet i Nykøbing Falster Hallen for at drøfte konsekvenserne af den seneste tids katastrofale oversvømmelser i området. Sommerens nedbørssituation sammenholdt med mange kommuners dårlige vedligehold af deres vandløb har medført meget store ødelæggelser af både parcel- og sommerhuse samt landbrugsjord.

Vand- og naturchef i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen vurderer, at situationen yderligere forværres, hvis Grøn Vækst-aftalens intentioner om at skære yderligere ned på vedligehold af vandløb føres ud i livet. Aftalen betyder, at 7.300 kilometer vandløb ikke længere skal vedligeholdes. Det truer direkte 25-40 pct. af de danske landbrugsarealer.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen siger, ”Hele den vandløbsindsats, der er aftalt i Grøn Vækst, bør genovervejes. Mit budskab til landets kommuner er, at de bliver nødt til at efterleve vandløbsregulativet til punkt og prikke. Derudover er der behov for, at få en moderne vandforvaltning, der er så effektiv og fleksibel, at man kan håndtere de nye ekstreme vejrsituationer. I dag har jeg oplevet, hvor store værdier der er på spil. Både landmænd, husejere og sommerhusejere er hårdt ramt. Det er bydende nødvendigt, at kommunerne også går ind og kigger på de gældende vandløbsregulativer og vurderer om disse er tidssvarende i forhold til de flere skybrud og de stadig større befæstede arealer”.

På dagens møde inviterede Henrik Frandsen alle interesserede politikere til at deltage i en studietur til Tyskland, hvor man har løst opgaven med en effektiv og fleksibel vandafledning på forbilledlig vis. Flere politikere kvitterede straks for invitationen. Straks efter valget vil L&F rette henvendelse til det nye miljø- og planlægningsudvalg og miljøministeren og invitere denne kreds på studietur til Tyskland.

Kontakt viceformand Henrik Frandsen, mobil: 2124 4089