Landbruget bruger markant mindre antibiotika

Landbrugets samlede forbrug af antibiotika til svin og kvæg faldt med 15 procent i 2010. Den positive udvikling glæder i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Udlandet vil nu lære af de danske erfaringer.

Forbruget af antibiotika til svin og kvæg faldt med godt 15 procent i 2011 og kom på baggrund af et fald på 2 procent i 2010. Dermed er målet for at nedbringe forbruget med 10 procent inden 2013 sammenlignet med forbruget i 2009 for længst nået.

De danske erfaringer vækker opsigt i USA og resten af EU. Det danske EU-formandskab har sat temaet på dagsordenen, og fokus på de danske erfaringer skal være med til at sætte skub i udviklingen.

- Danske landmænd har vist handling, og har nedbragt forbruget markant. Det er en udvikling, vi kan være stolte af. Vi har bestræbt os på at mindske forbruget gennem rådgivning og ved at støtte markant op om den såkaldte ”Gul kort-ordning”. Det arbejde bærer nu frugt, men vi skal fortsætte med at have fokus på den gode praksis, siger Henrik Frandsen, næstformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Udlandets interesse for de danske erfaringer glæder Henrik Frandsen.

- Det er kun positivt, at vore erfaringer kan bruges internationalt. Det viser, at dansk landbrug er en del af løsningen til at nedbringe det globale forbrug af antibiotika, siger Henrik Frandsen.

Kravet kom fra den tidligere fødevareminister Henrik Høegh (V) på baggrund af en række års stigninger. Forbruget af antibiotika til produktionsdyr har længe været i søgelyset, fordi udvikling af resistente bakterier kan gøre behandling af visse infektioner vanskelige hos mennesker.