Landbrugspolitik skal ses i et globalt perspektiv

”Det er vigtigt, at EU's landbrugspolitik er med til at understøtte, at europæisk landbrugsproduktion fortsat er konkurrencedygtig”, siger Landbrug & Fødevarers formand Niels Jørgen Pedersen.

I dag fremlægger landbrugskommissær Dacian Ciolos sit forslag til reform af EU’s fælles landbrugspolitik. Forslaget er ventet med spænding, ikke mindst fordi det bliver den danske regering, der sidder for bordenden, når udspillet skal forhandles mellem medlemslandene i løbet af det danske EU-formandskab i 2012. Der står meget på spil, da landbrugsstøtten udgør 40 pct. af EU's samlede budget. Det samlede budget for perioden fra 2014-2020 er på 2,9 billioner kr., heraf tegner den danske andel af støtten sig for knap 2 pct.

Formand for Landbrug & Fødevarer Niels Jørgen Pedersen siger: ”Diskussionen om landbrugsstøtten har ændret sig i retning af, hvad de europæiske forbrugere får for de mange penge, der investeres i europæisk landbrug. Det er positivt, og tendenserne går i en grønnere retning.”

Danmark er et af de lande i verden, hvor fødevarer produceres med den laveste klimabelastning per produceret enhed. Landmænd i hele EU står overfor den udfordring, at de hele tiden skal producere mere mad med færre ressourcer samt mindre miljø- og klimabelastning. Det kan kun lade sig gøre ved at satse på en bæredygtig højteknologisk fødevareproduktion. EU kan via landbrugsstøtten bidrage til at løse disse udfordringer ved en massiv satsning på innovation i grønne teknologier.

”Det er vigtigt, at EU's landbrugspolitik er med til at understøtte, at europæisk landbrugsproduktion fortsat er konkurrencedygtig. Når vi skal have en grønnere landbrugspolitik i EU, så skal vi sikre, at der også er mulighed for, at de mest innovative landmænd fortsat får mulighed for at investere i ny teknologi. Det er en dansk styrkeposition, som vi skal støtte og udvikle, så vi bevarer vores konkurrenceevne i forhold til resten af verden.”

En af Kommissionens store udfordringer er, at landbrugspolitikken både skal rumme alle de mange millioner små bedrifter, der findes rundt omkring i Europa og samtidig skal sikre en konkurrencedygtig udvikling af den effektive og innovative landbrugsproduktion vi har i lande som Danmark. Landbrug & Fødevarer frygter dog, at vægtskålen er ved at tippe til fordel for de små og ineffektive bedrifter.

Danske landmænd modtager forholdsvis den mindste andel af EU-midlerne til natur & miljø, økologi og innovation via EU's landdistriktspolitik. Dette svarer til 0,3 pct. af EU's landdistriktsbudget. Til sammenligning udgør vores andel af EU's samlede landbrugsproduktion 2,5 pct. Derfor mener Landbrug & Fødevarer, at Danmark under forhandlingerne bør satse offensivt på at øge den danske andel af EU's landdistriktsmidler.”

”Reformen er en god mulighed for at skabe intelligent landbrugspolitik. Spørgsmålet er, om der kommer handling bag ordene. Ønsker vi virkelig intelligente løsninger på fremtidens udfordringer, så kræver det massive investeringer i højteknologi, staldsystemer, biogasanlæg m.v. Vi får brug for, at de danske politikere kæmper for at skaffe finansiering til, at dansk landbrugs- og fødevareproduktion kan bevare og udvikle vores forspring yderligere,” slutter Niels Jørgen Pedersen.

Yderligere oplysninger:

Formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen – tlf. 4093 1718