Landbrugsraadet: Dagen hvor Europa blev grønnere

Landbrugsraadet hilser velkommen, at EU´s stats- og regeringschefer har fået forhandlet klima- og energipakken på plads. Det er glædeligt at EU har vist stort mod til at gøre EU grønnere

For fødevareproduktion betyder det nye muligheder og nye udfordringer. Særligt målsætningen om andelen af vedvarende energi på 20% kan give nye muligheder. Som regeringen dokumenterede i gårsdagens analyse om klima og landbrug er fødevareerhvervets største bidrag til bekæmpelse af klimaudfordringen at øge produktionen af bioenergi, siger Claus Søgaard-Richter, direktør i Landbrugsraadet.

EU aftalen lægger massivt pres på den danske regering, for at sikre at der sker en kobling mellem landbrugets produktion af vedvarende energi og reduktionsforpligtigelsen, siger Claus Søgaard-Richter

Med EU aftalen står det klart, at selv om det lykkedes at fastholde aftalens overordnede målsætninger, så sker det i høj grad på bekostning af midlerne. Det er derfor meget problematisk, at aftalen endte med at give omfattende gratiskvoter til dele af den tunge europæiske industri. Det vil indebære en betydeligt konkurrencepres på den danske fødevareproduktion som skal konkurrerer på ulige vilkår fremover, siger Claus Søgaard-Richter.

Landbrugsraadet anbefaler at den danske regeringen i implementering af EU aftalen sikrer erhvervslivets konkurrenceevne, ved at belaste de sektorer som historiske har gjort mindste i forhold til at nedbringe klimabelastningen, siger Claus Søgaard-Richter.

Abonner

Dokumenter og links