Ny primærbestyrelse i Landbrug & Fødevarer

Ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning den 4. og 5. november blev der valgt en ny primærbestyrelse.

I Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse sidder 23 medlemmer heraf 3 fra Virksomhedsbestyrelsen. Ud over formanden og to viceformænd består bestyrelsen af repræsentanter for svin, kvæg, planteproduktion, deltidslandmænd og økologer. Dertil kommer formanden for Tolvmandssektionen, 4 repræsentanter fra Familielandbrugssektionen samt 7 repræsentanter fra landboforeningerne. Sidstnævnte skal vælges på delegeretmøde. Valget Der var valg af landboforeningernes repræsentanter og repræsentant til Dansk Planteproduktion. De delegerede landboforeninger valgte 4 regionale repræsentanter samt 3 fritvalgte. Landboforeningernes repræsentanter fra regionerne blev Povl Fritzner, Region Østlige Øer inkl. Bornholm, Jens Ejner Christensen, Region Syd, Henrik Dalgaard Christensen, Region Nord og Finn Pedersen, Region Midtjylland. De tre fritvalgte blev: Arne Buus, formand, Agri Nord, Kristian Gade, formand, Holstebro Struer Landboforening, Niels Rasmussen, formand, Centrovice, Fyn. Suppleant blev Henrik Frandsen, formand, Sønderjysk Landboforening. Formanden for Dansk Planteproduktion, Torben Hansen, blev genvalgt til primærbestyrelsen. Tidligere valg Familielandbrugssektionen udpegede deres repræsentanter allerede ved årsmødet den 28. og 29. september. Formand Ib Jensen og næstformand Sven-Aage Steenholdt blev genvalgt. Det samme blev John Nielsen, Lone Andersen og Henrik Berthelsen. Tolvmandssektionens formand, Lars Hvidtfeldt, fortsætter i primærbestyrelsen. Ligesom Dansk Kvæg fortsat er repræsenteret af Peder Philipp og Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, er repræsenteret af Lindhart B. Nielsen. Niels Pedersen Qvist er genvalgt som formand for Danske Deltidslandmænd. Det samme er Uffe Bie som formand for Økologisektionen. FAKTA: Primærbestyrelsen består pr 5. november 2009 af følgende personer: Michael Brockenhuus-Schack, formand, Niels Jørgen Pedersen, viceformand Ib W. Jensen, viceformand, Povl Fritzner, Region Østlige Øer inkl. Bornholm, Jens Ejner Christensen, Region Syd, Henrik Dalgaard Christensen, Region Nord Finn Pedersen, Region Midtjylland, Kristian Gade, formand, Holstebro Struer Landboforening Arne Buus, formand, Agri Nord, Niels Rasmussen, formand, Centrovice, Fyn, Torben Hansen, formand, Dansk Planteproduktion, Sven-Aage Steenholdt, Familielandbrugssektionen, John Nielsen, Familielandbrugssektionen, Lone Andersen, Familielandbrugssektionen, Henrik Berthelsen, Familielandbrugssektionen, Lars Hvidtfeldt, formand, Tolvmandssektionen, Peder Philipp, Dansk Kvæg, Lindhart B. Nielsen, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Niels Pedersen Qvist, formand, Danske Deltidslandmænd, Uffe Bie, formand for Økologisektionen samt 3 repræsentanter fra Virksomhedsbestyrelsen, Niels Dengsø Jensen, Asger Krogsgaard og Jan Toft Nørgaard. Formandskabet i Landbrug & Fødevarer består af formand Michael Brockenhuus-Schack, næstformand Niels Dengsø Jensen, Ib W. Jensen, Niels Jørgen Pedersen, Asger Krogsgaard og Jan Toft Nørgaard. Landbrug & Fødevarers fællesbestyrelse består af en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse. Primærbestyrelsen repræsenterer danske landmænds interesser, mens virksomhedsbestyrelsen repræsenterer interesserne for fødevareerhvervets virksomheder. YDERLIGERE INFORMATION: Pressechef i Landbrug & Fødevarer, Bettina Berg, 4071 4620 _______________________ Landbrug & Fødevarer repræsenterer landbruget og fødevareerhvervet i Danmark. Organisationen er resulta-tet af en fusion mellem Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Dansk Landbrugs Medier og Dansk Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter. Landbrug & Fødevarer repræsenterer Danmarks største kompetenceklynge med 150.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 100 mia. kr. årligt. ________________________

Abonner

Dokumenter og links