Nyt logo til økologien i EU

EU har fået et nyt fælles økologi-logi, der skal anvendes på alle økologiske produkter fra juli 2010. Vinderen af kon-kurrencen er blevet offentliggjort her - Det er en sejr for økologien og vi bakker op om logoet, der giver forbrugere i Europa mulighed for hurtigt at identifi-cere de økologiske produkter på hylderne. Vi ser også gerne, at logoet vinder fodfæste uden for Europa. EU-økologi har en høj standard på verdensplan, så logoet burde kunne bruges som døråbner for eksport af flere økologivarer fra Europa, siger Uffe Bie, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer. Det er Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, der er ansvarlige for at øge kendskabet til økologisk landbrug og dyrkning i EU, som har udskrevet konkurrencen, hvor næsten 130.000 har afgivet stemme til en af de tre logoer, der gik videre til finalen. Logoet er blevet checket for at sikre, at det ikke krænker nogen ophavs-rettigheder og at det er både helt nyt og originalt, inden EU-Kommissionen tager det i brug. - Vores Ø-mærke har høj genkendelighed og troværdighed blandt forbrugerne og det fungerer godt herhjemme. Derfor vil vi fortsat være fortalere for Ø-mærket i Danmark. Nu håber vi, at EU-Kommissionen følger op med mar-kedsføring af det nye logo, så det bliver kendt blandt EU’s borgere. For det kræver en ekstra indsats, hvis logoet skal være genkendeligt allerede i juli måned, når det skal være synligt på de økologiske produkter, slutter Uffe Bie. Den officielle vedtagelse af logoet finder først sted efter den nye Kommission er kommet på plads. Det sker tidligst efter et møde i det nye kollegium den 24. februar. Yderligere oplysninger: Christina Holm Eiberg Landbrug & Fødevarer 20270403

Abonner