Peter Gæmelke stopper som præsident

Landbrugsraadets præsident gennem 14 år og formand for Dansk Landbrug, Peter Gæmelke, har meddelt, at han stopper i forbindelse med Dansk Landbrugs ekstraordinære delegeretmøde 3. juni. Det sker i forbindelse med, at der skal tages endelig stilling til etablering af en ny samlet organisation for den danske jordbrugs- og fødevaresektor med en sammenslutning af Landbrugsraadet, Danish Meat Association og Dansk Landbrug.

Peter Gæmelke har som drivkraften bag en åbning af erhvervet mod det omkringliggende samfund spillet en meget væsentlig rolle i forhold til at sikre det danske landbrug og den danske fødevareproduktion et godt omdømme og en stærk platform i det danske samfund. Han har stået for en åben og dialogsøgende linje, som har sikret erhvervet øget accept i befolkningen og politisk gennemslagskraft.

Peter Gæmelke siger om baggrunden for sin beslutning:

"Med etablering af en ny fælles organisation for hele fødevaresektoren har vi nået et meget vigtigt fælles mål, og efter 14 år som præsident føler jeg, at tiden er kommet til at give plads til nye kræfter. Jeg er stolt af det, vi har opnået i min tid som præsident, og jeg er helt tryg ved at give stafetten videre til nye kræfter i erhvervet. Vi har som Danmarks største og vigtigste kompetenceklynge et stærkt udgangspunkt for den fremtidige indsats", siger Peter Gæmelke.

I Peter Gæmelkes tid som præsident for Landbrugsraadet og formand for Dansk Landbrug er der sket en omfattende forenkling og omstrukturering af fødevareerhvervets organisationer. Udover den igangværende fusion har Peter Gæmelke stået i spidsen for en samling af Landboforeningerne, Dansk Familielandbrug og Tolvmandsforeningen til Dansk Landbrug i 2002 samt en sammenlægning af Landbrugsraadet og Danske Andelsselskaber i 2004.

Peter Gæmelke vil fremover hellige sig sin gård, Røjgaard, og diverse bestyrelsesposter i institutioner og erhvervsliv.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links