Pressemeddelelse: Landbrug & Fødevarer: Større fokus på forebyggelse

De offentlige udgifter til sundhedsvæsnet er vokset støt siden 1990, og selv om udgifterne stabiliserede sig i 2010, er kurven næppe knækket. Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at Danmark sætter større fokus på forebyggelse.

Det er dyrt at holde danskerne raske. Renset for prisudviklingen i samfundet er sundhedsudgifterne steget med godt 60 pct. siden 1990, og det offentlige bruger i dag over 146 milliarder kroner om året på sundhedsvæsenet. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I 2010 voksede udgifterne ikke, men ifølge en rapport fra Danske Regioner er der udsigt til flere stigninger i fremtiden.

”De nye tal viser godt nok, at der er sket en opbremsning i specielt de regionale sundhedsudgifter. Men der et underliggende pres på sundhedsudgifterne fremover, ikke mindst inden for sygehusvæsenet, der tegner sig for langt den største del af udgifterne. Vi ser den samme udvikling verden over, hvor sundhedsudgifterne siden 1970’erne har udgjort en stigende andel af økonomierne,” siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Annette Toft.

Ifølge en rapport fra 2010 udarbejdet af Danske Regioner skyldes presset på sundhedsudgifterne blandt andet, at der kommer flere patienter i takt med, at vi lever længere. Og samtidig med, at danskerne lever længere, er forventningerne til behandlingens kvalitet også blevet højere, og de danske sygehuse tilbyder bedre, men også dyrere behandlingsformer.

”Den store stigning, vi har set til nu, skyldes blandt andet øget fokus på kræft- og hjertekarsygdomme, samt indførelsen af frit sygehusvalg og ventetidsgarantier. Fremover vil blandt andet udviklingen i livsstilssygdomme præge udviklingen,” siger Annette Toft.

Hun peger på, at vores usunde livsstil, fedmeepidemien og de medfølgende livstilssygdomme vil få presset på udgifterne til at vokse yderligere fremover, og i den forbindelse er en forebyggende indsats værdifuld.

”Kræft, diabetes og hjertekarsygdomme rammer flere og flere danskere. Og hvis man regner det sammen med det voksende antal ældre, så kommer det til at koste endnu mere at holde danskerne raske i fremtiden. Derfor er det vigtigt at tænke i forebyggelse,” siger Annette Toft.

Ingen snuptagsløsninger

Hun påpeger, at sygdom sænker danskernes livskvalitet, og at en usund arbejdsstyrke desuden er en kæmpe udgift både i forhold til hospitalsregninger og tabt arbejdskraft.

”Det er et langt sejt træk at arbejde med forebyggelse, og der er ingen snuptagsløsninger. Men vi må arbejde på at lave nogle forebyggende tiltag med fornuftige rammer for et sundt liv, og man kan passende starte med børnene. Skolemadsordninger, så børn lærer om og spiser et velsmagende og ernæringsrigtigt måltid mad. Et andet forslag er en styrket sundhedspleje og motion i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Til alle os forbrugere, som ikke går i skole, skal der i supermarkederne være gode varedeklarationer og et større udvalg af sunde fødevarer, siger direktøren og understreger, at Landbrug & Fødevarer også bærer et ansvar.

”Vi som fødevareproducerende erhverv skal selvfølgelig også tage udfordringen op ved at fokusere på at skabe produkter med bred folkelig appel, som samtidig kan være med til at give forbrugerne et sundt alternativ. Og så skal vi fortsat have fokus på initiativer som ”6 om dagen” og ”Madskolerne”, hvor folkeskoleelever i deres ferie lærer at lave sund og ernæringsrigtig mad,” siger Annette Toft.

Fakta: I 2009 var der ca. 800.000 borgere over 64 år i Danmark, i 2040 vil det tal være 1.400.000. Personer over 60 år står for knap halvdelen af alle udgifter til sygehusbehandling. Kilde ”styr på Sygehusvæsenet”

http://www.regioner.dk/Publikationer/%C3%98konomi/Styr+p%C3%A5+sygehusv%C3%A6senet.aspx

Yderligere oplysninger:

Direktør i Landbrug & Fødevarer, Annette Toft - tlf. 2724 5960