Sundhedsmæssig slagside i fedtafgift

Tre udenlandske professorer opfordrede i går på en konference på Christiansborg de danske politikere til ikke at indføre en fedtafgift. Der er ingen videnskabe-ligt belæg for, at det vil gavne sundheden – snarere tværtimod, lød det fra forskerne.

Regeringens kommende fedtafgiftslov stødte i går ind i alvorlig videnskabelig modstand. Tre uden-landske forskere, der er blandt verdens førende inden for fedtstoffer og mejeriprodukter, gav på en konference i Landstingssalen på Christiansborg klart til kende, at der ikke er noget sundhedsmæs-sigt videnskabeligt belæg for at pålægge mejeriprodukter en afgift på 25 kr. pr. kg mættet fedt. ”Der er ikke nogen sundhedsrisiko forbundet med at indtage mejeriprodukter. Når man ser helt overordnet på det, tyder det tværtimod på, at de kan være gavnlige for sundheden, men for langt de fleste lidelser må vi sige, at der ikke findes tilstrækkeligt med studier til at drage nogen endelige konklusioner,” sagde professor Peter Elwood fra Cardiff University, der præsenterede mere end ti års forskning, hvor han har gennemgået flere hundrede studier. Stor forskel En anden af dagens andre talere, Professor Phillip Legrand fra Agrocampus i Frankrig, havde i sin præsentation fokus på, at der er stor forskel på mættet fedt. ”Det er gammeldags at skære de mættede fedtsyrer over en kam. De er bestemt ikke alle skadeli-ge, faktisk har de fleste af dem gavnlige virkninger. Og set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt vil det være dumt at fjerne mejeriprodukter fra kosten, fordi de indeholder relativt flest af de fedtsyrer, som har positive egenskaber,” sagde Legrand. 25 pct. mættet fedt fjernet Ad frivillighedens vej har de danske mejerier de seneste ti år fjernet 25 pct. af produkternes indhold af mættet fedt. Det svarer til 2,5 kg mættet fedt pr dansker eller i alt 13 mio. kg mættet fedt, og den frivillige vej var også den, som branchens talsmand Michael Stevns, direktør i landbrug & Fødeva-rer, slog et slag for i sin præsentation. ”De danske forbrugere kan i virkeligheden godt finde ud af at vælge de sunde produkter, viser den her udvikling. Og så længe produkterne indtaes i de rigtige mængder, udgør de en sund del af en kost,” sagde han. Konferencen blev åbnet af fødevareminister Eva Kjer Hansen og var arrangeret af Mejeriforenin-gen, Landbrug & Fødevarer og den europæiske mejerisammenslutning EDA. Yderligere pressekontakt: Rasmus Holm Thomsen Journalist

Abonner

Multimedia

Multimedia