Vækstpakke vigtigt skridt i rigtig retning

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en vækstplan for Danmark er et godt bidrag til at styrke Danmarks eksporterhverv, så vi kan genskabe væksten i Danmark.

”Beslutningen om at udarbejde konkrete strategier for eksport af fødevarer og andre danske styrkepositioner til de nye vækstmarkeder er helt rigtig,” siger Carl Aage Dahl, adm. dir. i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Fødevareerhvervet bidrager i dag med over halvdelen af Danmarks vareeksport til Rusland og Kina, og der er et stort potentiale for at skabe øget vækst i Danmark gennem eksport til disse og andre vækstmarkeder.

Med beslutningen om at udvide vækstkautionsordningen for at styrke små og mellemstore virksomheders adgang til vækstkapital tager aftalen også et stort skridt mod at sikre finansieringsmuligheder for investeringer i virksomheder, der kan skabe vækst og beskæftigelse. Det er meget vigtigt, så længe bankerne stadig har tømmermænd efter finanskrisen.

Det er også meget positivt, at regeringen sætter sagsbehandlingen på miljøområdet i fokus. Erhvervslivet er nærmest sat skakmat i bureaukrati, uklare regler og lang sagsbehandling. Der er brug for planens løfte om at afsætter særlige ressourcer af til at fjerne bunkerne af husdyrsager i natur og miljøklagenævnet. ”Dog havde vi gerne set en forpligtelse til at fastsætte garanterede sagsbehandlingstider; det håber vi følger snart,” pointerer Carl Aage Dahl.

Regeringens forslag om et offentligt-privat partnerskab for udvikling af biobaserede produkter skal også fremhæves som fremsynet. Det vil medvirke til at Danmark bliver et attraktivt sted for grønne investeringer. Landbrug & Fødevarer opfordrer her til, at der i forbindelse med de igangværende energiforhandlinger gives tilsagn om støtte til verdens første fuldskala anlæg til produktion af andengenerations bioethanol. En kommerciel platform er en kritisk forudsætning for at omsætte forskning og udvikling til økonomisk vækst i hele Danmark.

Regeringens plan om ”Danmark som vækstnation” løser dog ikke alle udfordringerne for danske virksomheders konkurrenceevne, der er grundlaget for vores velstand i Danmark. Meget påtrængende er det her at få taget livtag med det ekstremt høje omkostningsniveau i Danmark. Blandt andet har Danmark nogen af verdens højeste afgifter, som i disse år undergraver danske virksomheders konkurrenceevne. ”Her er der meget brug for en afgiftsreform med fokus på at sikre de konkurrenceudsatte eksporterhvervs konkurrenceevne,” mener Carl Aage Dahl.

Yderligere oplysninger:

Carl Aage Dahl, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer – tlf. 2015 0080

Abonner