Vejen ud af krisen for landbruget

Ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde holdt formand Michael Brockenhuus-Schack sin beretning i lyset af den økonomiske krise. Formanden ser dog lys for enden af tunnelen og understreger, at innovation, forskning og økologi er noget af det, der skal bringe branchen videre. I dagens beretning fra formand Michael Brockenhuus-Schack ved Landbrug & Fødevarers landsdelegeretmøde i Herning var der ingen tvivl om, at landbruget er hårdt ramt af krisen. Tallene taler for sig selv: Driftsresultatet for heltidsbedrifter var minus 5 mia. kr. i 2008. Og selvom der i 2009 forventes fremgang, bliver det stadig med et tab på mere end 3 mia. kr. Vejen ud af krisen Michael Brockenhuus-Schack ser dog lys forude. Ifølge ham skal landmændene satse på de egenskaber og det system, der igennem mange år har skabt et effektivt dansk landbrug: ”Positionen som en af verdens førende fødevareeksportører er et resultatet af danske landmænds evige stræben efter at blive dygtigere, mere effektive og produktive. Det er resultatet af et fagligt system i international topklasse, der hurtigt og effektivt får forskningen ud på marken og ind i stalden. Og så er det et resultat af viljen til at investere i innovation og udvikling.” Brockenhuus-Schack ser også tegn på, at markedssituationen er ved at vende: F.eks. er afsætningspriserne langsomt på vej opad, mens omkostningerne er faldet. Og samtidig er der en række oplagte vækstpotentialer; bl.a. voksende markeder i Kina og Indien samt potentialer i økologi og energiafgrøder. Vækst og miljø er ikke modsætninger De politiske rammer har også stor indflydelse på landmændenes konkurrencekraft og mulighed for at komme ud af krisen, understreger Brockenhuus-Schack. Han kritiserer regeringens Grøn Vækst-pakke for ikke at tilgodese landmændene og for at opstille en usund modsætning mellem vækst og miljøforbedringer: ”Også fremadrettet vil udfordringen i arbejdet med Grøn Vækst være at finde i de løsninger, der kan gøre det muligt sideløbende at sikre vækst og forbedringer for miljø og natur.” Internationalt peger Brockenhuus-Schack på udfordringer med den spirende tilslutning til nationale støtteordninger i takt med, at landbrugsstøtten fra EU reduceres. Her fremhæver han vigtigheden af internationalt politisk samarbejde, hvis markederne ikke skal skævvrides. Det er vigtigt at stå sammen Igennem sin beretning opfordrer Brockenhuus-Schack til sammenhold i landbruget og fødevaresektoren. Han opfatter dannelsen af Landbrug & Fødevarer som et vigtigt skridt i den retning, og han ser mangfoldigheden i organisationens medlemsskare som en stor mulighed: ”Vi spænder bredt i Landbrug & Fødevarers medlemsflok: Fra konventionel til økologisk produktion. Fra husdyrbrug til en række store nicher, som eksempelvis energiafgrøder eller kartofler. Fra meget store bedrifter med mange ansatte til deltidsbrug. Det ser jeg som en styrke.” YDERLIGERE INFORMATION: Pressechef i Landbrug & Fødevarer, Bettina Berg, 4071 4620

Abonner

Dokumenter og links