Visionær fødevareplan, men pengene mangler

Ny plan for fødevareforskningen viser visionære takter. Men hvor skal pengene komme fra? spørger Landbrug & Fødevarer.

Fødevareministeren og videnskabsministeren har i dag offentliggjort en national plan for fødevareforskning. Den er et fremsynet bud på vækst i en bærende sektor i Danmark, mener Landbrug & Fødevarer.

- Forskning og innovation er en afgørende forudsætning for, at jordbrugs- og fødevareerhvervet fortsat kan have stor betydning for det danske samfund. Planen er en stærk anerkendelse af fødevareforskningens vigtige betydning, særligt i en tid med stigende global befolkning, klimaændringer og behov for omstilling fra fossile råstoffer til grøn energi, siger teamleder for forskning og teknologi, Morten Andersen Linnet

Pengene mangler

Men planen viser også behovet for at styrke området med strategiske bevillinger de kommende år.

- Vi ser derfor frem til, at dette er højt prioriteret i den vækstplan og det finanslovsforslag som er lige om hjørnet. Globaliseringspengene er næsten brugt, og vi har et kæmpe behov for, at der bliver lavet en ny bred globaliseringsaftale om midler til forskning og innovation.

Også sektorforskningen mangler midler. I 2007 blev de fleste sektorforskningsinstitutioner indfusioneret i universiteterne, og Danmark fik tre universiteter med omfattende forskning og uddannelse inden for jordbrug og fødevarer. Desværre er bevillingerne til sektorforskningen siden blevet reduceret.

- Senest har man på Veterinærinstituttet på DTU varslet store besparelser. Der er simpelthen behov for en grundig analyse af sektorforskningen og konsekvenserne af indfusioneringen i universiteterne, siger Morten Andersen Linnet.

Samarbejde i stedet konkurrence

Den ny plan opfordrer også universiteterne til samarbejde omkring forskning og uddannelse. Det bakker Landbrug & Fødevarer stærkt op om.

- Konkurrence kan være med til at styrke niveau, men der er i dag forskningsområder, hvor vi er tæt på at være under kritisk masse, og samtidig områder, hvor universiteterne opbygger parallelle kompetencer og uddannelser i stedet for at samarbejde. Vi har fx behov for mange flere studerende på de uddannelser, som retter sig mod vores spændende erhverv, siger Morten Andersen Linnet.

Yderligere oplysninger:

Teamleder for forskning og teknologi i Landbrug & Fødevarer, Morten Andersen Linnet – tlf. 2724 5969

Pressekonsulent i Landbrug & Fødevarer, Helle Qvistgaard, tlf. 4014 6511