24 timer til at løse kommunale lederes udfordringer

Med konstante sparekrav, servicekrav, reformer, ændrede organisationsformer og forandringer er udfordringerne for ledere i den kommunale sektor til at tage og føle på. Derfor har Lederne sat 24 kommunale ledere stævne, på tværs af kommunegrænser og ledelsesniveauer, og givet dem 24 timer til at finde konkrete tiltag, som kan hjælpe kommunale ledere med at løse hverdagens ledelsesudfordringer.

Du kan læse hele pressemeddelelsen i filen herunder.

Med Venlig Hilsen

Lonni Lynge
Pressemedarbejder
Lederne
Tlf. 3283 3456
E-mail
lpl@lederne.dk

Dokumenter og links