Flere kvindelige ledere uden brug af kvoter

Det skal til enhver tid primært være en leders evner og erfaring frem for køn, som afgør, om vedkommende er den bedst kvalificerede til at bestride et lederjob. Derfor er det ifølge formanden for Lederne Svend Askær sund fornuft, når regeringen i sin nye mo-del for at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser definitivt har beslut-tet at droppe tanken om kvoter. I stedet pålægges de cirka 1.100 største virksomheder i Danmark selv at opstille konkrete måltal for antallet af ledere i den øverste ledelse. Du kan læse hele pressemeddelelsen i filen herunder.

Med Venlig Hilsen

Michael Monty
Pressechef
Lederne
Tlf. 3283 3483
Mobil 2428 2470

E-mail mmo@lederne.dk
 

Abonner

Dokumenter og links