Virksomheder i Nord- og Østsjælland forventer vækst i 2011

Både når det gælder omsætning, overskud og eksport er der på tærsklen til 2011 stor optimisme blandt lederne på virksomhederne i de nord- og østsjællandske kommuner. Det viser en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne, hvor 2.758 ledere, heraf 243 fra Nord- og Østsjælland, giver deres bud på udviklingen de kommende seks måneder for den virksomhed, hvor de er ledere.

Du kan læse hele pressemeddelelsen i filen herunder.

Med Venlig Hilsen

Mette Møller og Astrid Myrup
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf 3283 3436
E-mail
mem@lederne.dk / amy@lederne.dk

Dokumenter og links