Udtalelse fra bestyrelsen i Lindab AB (publ) i forbindelse med købstilbud på selskabet

Udtalelse fra bestyrelsen i Lindab AB (publ) i forbindelse med købstilbud på selskabet Lindab Intressenter AB under forslag til navneændring fra Giganttissimo 2295 AB ("Lindab Intressenter") har den 14. maj 2001 fremsat et offentligt købstilbud om at erhverve samtlige aktier i Lindab AB ("Lindab"). Lindab Intressenter vil blive ejet af et konsortium bestående af Ratos AB, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia og Sjätte AP- Fonden samt Carl-Gustaf Sondén og Hans Schmidt-Hansen. Sidstnævnte er administrerende direktør respektiv direktør og bestyrelsesmedlemmer i Lindab. Købstilbudet Lindab Intressenter tilbyder i følge vilkårene for købstilbudet kurs SEK 138 kontant pr. B-aktie, svarende til DKK 113,5 pr. B-aktie baseret på valutakursen DKK/SEK den 10. maj 2001. Tilbudet modsvarer en budpræmie på 32% i forhold til den gennemsnitlige kurs SEK 105 for B-aktien på Stockholmbörsen i de seneste 30 handelsdage forud for offentliggørelsen af tilbudet henholdsvis 39% for B-aktien noteret på Københavns Fondsbørs. Disse præmier er justeret for udbytte SEK 3 pr. aktie for regnskabsåret 2000. Tilbudet modsvarer en budpræmie på 17% i forhold til den seneste kurs SEK 118 pr. B-aktie inden handlen i Lindab-aktien blev stoppet på Stockholmsbörsen den 11. maj 2001 og 24% i forhold til kursen DKK 91,4 pr. B-aktie den sidste dag for handlen på Københavns Fondsbørs den 10. maj 2001. Lindabs A-aktionærer tilbydes SEK 158 pr. A-aktie, hvilket er 14,5% over tilbudskursen for B-aktien. Forskellen er forhandlingsmæssigt betinget og ligger inden for rammerne af den gældende aktionæroverenskomst mellem A-aktionærerne. I denne aftale er der indført en beskyttelse af B-aktionærerne, som indebærer at A- aktierne maksimalt kan sælges til en kurs, der er 15% højere end kursen for B-aktierne. A-aktierne er ikke noteret på nogen børs. Aktionærer repræsenterende 65,7% af stemmerne og 29,0% af aktiekapitalen i Lindab har erklæret, at de vil acceptere Lindab Intressenters bud men forbeholder sig i tilbudsperioden retten til at vurdere eventuelle konkurrerende bud. Lindab Lindab har gennemført en betydelig ekspansion inden for de seneste år og har udviklet sig til en betydende global aktør inden for forretningsområderne Ventilation og Profile. Kendetegnende for branchen er en fragmenteret konkurrencesituation samt en begrænset standardisering og i stor udstrækning en håndværksmæssig produktion. Lindab har i flere år gennemført strategiske systemløsninger med henblik på at gennemføre en standardiseret, industriel produktion og distribution samt skabe grundlaget for en rationel installation af produkterne. Lindab har i de seneste år medvirket i branchens konsolidering inden for begge forretningsområder. Denne proces forventes at fortsætte med uformindsket styrke. Lindab har til hensigt at forstærke og yderligere øge selskabets internationale markedsekspansion. Denne udvikling vil være relativt kapitalkrævende og kan i perioder påvirke koncernens resultat negativt. Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen vurderer, at den planlagte ekspansion kan være delvist uforenelig med rollen som børsnoteret selskab, hvor aktiemarkedet i vid udstrækning forventer en stabil og forudsigelig resultatudvikling. Dertil kommer at selskabet kan have behov for tilførsel af kapital i forbindelse med forventede akkvisitioner. Lindabs bestyrelse vurderer at Lindab Intressenter kan tilføre såvel kapital som industrielt netværk og initiere en branchekonsolidering samt medvirke aktivt i forbindelse med virksomhedskøb. Nordea Securities har på bestyrelsens opdrag afgivet en udtalelse - Fairness Opinion - til bestyrelsen og vurderer, at tilbudskursen for aktionærene udgør et rimeligt vederlag. På denne baggrund anbefaler en enig bestyrelse derfor aktionærerne i Lindab at acceptere købstilbudet. Carl-Gustaf Sondén og Hans Schmidt-Hansen har som kommende medejere af Lindab Intressenter ikke deltaget i bestyrelsens beslutning om anbefalingen af købstilbudet. Bestyrelsen henviser i øvrigt til Lindab Intressenters fondsbørsmeddelelse af den 14. maj 2001 samt kommende prospekt vedrørende købstilbudet. Båstad, den 14. maj 2001 Lindab AB (publ) Bestyrelsen Spørgsmål vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til: Svend Holst-Nielsen, bestyrelsesformand Lindab, tel +46 708 55 70 00 Spørgsmål vedrørende Lindab bedes rettet til: Carl-Gustaf Sondén, administrende direktør, tel +46 431 850 00 / +46 70 558 50 15 Hans Schmidt-Hansen, direktør, tel: 74 22 62 22 / 40 28 55 75 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/14/20010514BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/14/20010514BIT00120/bit0001.pdf

Dokumenter og links