Behold mødre på arbejdsmarkedet

Arbejdende mødre er nøglen til økonomisk vækst, men fleksibilitet er altafgørende, viser undersøgelse fra Regus

Hvordan kan danske virksomheder få højtuddannede kvinder tilbage i arbejdsstyrken efter barsel? Ved at indføre større fleksibilitet, mere arbejdsdeling, øget brug af videokonferenceteknologi og vuggestuer i nærheden af virksomheden, siger de danske deltagere i den seneste undersøgelse fra Regus, baseret på interview med mere end 26.000 forretningsfolk fra mere end 90 lande.  Selv regeringen er enig i, at en højere andel af kvinder i arbejdsstyrken er en forudsætning for at opretholde og fremme vækst, så det haster med at få standset strømmen af højtuddannede kvinder, der stadig synes, at børnepasningsforpligtelser tvinger dem ud af arbejdsmarkedet efter barsel.

Kvinder, der vender tilbage fra barsel, er ikke kun nøglen til økonomisk udvikling: på virksomhed-til-virksomhedsniveau rapporterer svarpersonerne, at ansættelse af mødre efter barsel er med til at forbedre produktiviteten, bl.a. ved at reducere udgifterne til oplæring og rekruttering. Dette resultat bekræfter tidligere undersøgelser fra Regus, der har vist, at 56 % af virksomhederne på verdensplan sætter pris på mødre, der vender tilbage fra barsel, fordi de har færdigheder og erfaringer, som det er svært at finde på det aktuelle marked, og 72 % mener, at virksomheder, der ser bort fra mødre, der gerne vil vende tilbage fra barsel på deltid, går glip af en betydelig og værdifuld del af den tilgængelige arbejdskraft.[1]

Interessant nok var flere feriedage det mindst populære tiltag blandt svarpersonerne for at få kvinder tilbage på arbejdsmarkedet efter barsel, hvilket understreger, at det er nødvendigt med radikale ændringer af arbejdsvaner frem for flere fridage.

Nøgleresultater og statistik

 • Danske arbejdstagere rapporterer, at vigtige tiltag for at opmuntre kvinder til at vende tilbage til arbejdet efter barsel er:
  • Mulighed for at arbejde tættere på hjemmet (84 %)
  • Fleksibel arbejdstid (80 %)
  • Jobdeling (73%)
  • Mulighed for at vælge videokonference i stedet for rejse i hvert fald i nogle tilfælde (71 %)
  • Vuggestuer i nærheden (53 %)
 • Kun 25 % af svarpersonerne mener, at flere feriedage er den løsning, der kan få flere arbejdende mødre tilbage i arbejde.
 • Ikke desto mindre mener 43 %, at ansættelse af mødre, der vender tilbage fra barsel, kan forbedre produktiviteten.

Olivier de Lavalette, VP Europe, fra Regus udtaler: "Der er tungtvejende argumenter for at inkludere mødre, der vender tilbage efter barsel, i arbejdsstyrken, herunder øget BNP,[2] opretholdelse af vækst, udfylde færdighedshuller og bekæmpelse af fattigdom er blot nogle af fordelene. På virksomhedsniveau er fordelene ved at genintegrere kvinder efter barsel også mange: adgang til kompetente og erfarne medarbejdere, færre udskiftninger i medarbejderstaben og oven i købet også øget produktivitet, som denne undersøgelse viser. Men ikke desto mister forsvinder der fortsat dygtige og erfarne medarbejdere med vigtige færdigheder og kvalifikationer fra arbejdsstyrken, fordi kvinder oplever, at børnepasning og arbejdsliv er uforenelige størrelser.

"Den nyeste undersøgelse viser imidlertid, at medarbejderne i overvældende grad peger på større fleksibilitet i forhold til arbejdstid og -sted som løsningen til at få flere kvinder tilbage på arbejdet efter barsel. Mens arbejdsvanerne udvikler sig i retning af øget fleksibilitet, viser denne undersøgelse, at ændringer af arbejdsgangene i særlig høj grad haster i forhold til mødre, der vender tilbage til arbejdsmarkedet, da deres bidrag til virksomheden og økonomien ellers hæmmes."


[1] Regus, Mother’s Day, januar 2011

[2] The White House Council on Women and Girls, Keeping America’s women moving forward, april 2012; World Economic Forum, 2011; ESCAP, 2007; Goldman-Sachs Economic Research, ugentlig kommentar: Productivity, Much ado about nothing, 26. august 2011

Over 26.000 erhvervsfolk fra over 90 lande blev interviewet i januar 2013. Disse blev fundet i Regus' globale kontaktdatabase med over 1 million erhvervsfolk fra hele verden. Denne database er særdeles repræsentativ for topledere og virksomhedsejere fra virksomheder over hele verden. Svarpersonerne blev spurgt om, hvilke tiltag de anså for vigtigst i forhold til at opmuntre mødre til at vende tilbage til arbejdsstyrken, samt om nogle mere generelle synspunkter angående mødre, der vender tilbage til arbejdspladsen. Undersøgelsen blev udført og administreret af den uafhængige organisation, MindMetre, www.mindmetre.com

Dokumenter og links