3 optimerer samarbejdet med landets kom-muner og regioner

Teleselskabet 3 har udnævnt Lars Barslev som ansvarlig for de offentlige kunder på Fyn og i Midt- og Sydjylland. Lars Barslev skal bl.a. rådgive de offentlige kunder om, hvordan de kan arbejde smartere og mere effektivt med den nye mobilteknologi og den høje hastighed på 3’s netværk.

Flere og flere offentlige institutioner og kommuner har fået øjnene op for de mange fordele, der gemmer sig i 3G-teknologien – både i form af effektive arbejdsredskaber og som attraktive personalegoder. Derfor har 3 ud-nævnt fire distriktsansvarlige på landsplan, der udelukkende skal fokusere på at yde den bedst tænkelige er-hvervsrådgivning og derigennem etablere et godt og frugtbart samarbejde med de offentlige kunder. Lars Barslev bliver ansvarlig for de offentlige kunder på Fyn og i Midt- og Sydjylland. ”Jeg ser det som min vigtigste opgave at tilbyde mobile løsninger, der via høj hastighed og stabil dækning kan sikre en effektiv arbejdsdag for mine kunder. For eksempel kan den fleksibilitet, som det mobile bredbånd giver, bruges til at tilrettelægge arbejdet mere effektivt. Hjemmehjælperen er ikke længere afhængig af at skulle tilbage til kontoret for at afrapportere. Visitatorer og andet mobilt personale kan udnytte rejsetiderne frem og tilbage, og de lokale politikere har mulighed for at være online hele tiden og dermed være i bedre og tættere kontakt med borgerne,” siger Lars Barslev, ansvarlig for 3’s offentlige kunder på Fyn og i Midt- og Sydjylland. Lars Barslev er 43 år gammel og har igennem de sidste 15 år arbejdet inden for it- og telebranchen. Som ansvarlig for de offentlige kunder bliver det Lars Barslevs ansvar at levere de bedste teleløsninger til landets kommuner og regioner i samarbejde med 3’s centrale erhvervskundeservice. For yderligere information: Lars Barslev, ansvarlig for 3’s offentlige kunder på Fyn og i Midt- og Sydjylland, e-mail: lars.barslev@3.dk, mobil: 31 200 345. Alternativ kontakt: Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400.

Tags:

Dokumenter og links