AgustaWestland klager over beslutning i helikopterkonkurrence

AgustaWestland har indgivet en formel klage over konkurrencen om en ny skibsbaseret helikopter efter at Forsvarets Materieltjeneste den 21. november 2012 offentliggjorde beslutningen om at vælge en amerikansk helikopter.

Klagen blev indgivet ved Klagenævnet for Udbud fredag 30. november 2012 og AgustaWestland har anmodet om, at klagen får opsættende virkning.

AgustaWestland forventer derfor, at der ikke bliver underskrevet en kontrakt om skibsbaserede helikoptere før sagen er blevet fyldestgørende belyst. Ikke mindst fordi den valgte amerikanske helikopter er 1 mia. kroner dyrere end AgustaWestlands tilbud.

AgustaWestland mener ikke, at konkurrencen blev gennemført på en fair måde i henhold til Dansk lovgivning og EU’s regler.

“På baggrund af den de-briefing vi modtog den 28. november fra repræsentanter fra Forsvarets Materieltjeneste og Forsvarsministeriet, så mener vi, at forklaringerne på hvorfor AgustaWestland tabte konkurrencen om nye skibsbaserede helikoptere rejser flere spørgsmål end der blev givet svar”, siger Geoff Hoon, der er direktør for AgustaWestland International Business.    

Dokumenter og links