”Anti-multimedieskat” mobiltelefon fra RACE Telecom

Multimedieskatten, som træder i kraft ved årsskiftet, pålægger erhvervslivet enorme administrative byrder, hvis medarbejderne ikke skal beskattes af deres arbejdsmobil. RACE Telecom lancerer nu ”anti-multimedieskat” mobiltelefonen RACE ONE, som gør det muligt at spærre for al snak som ikke er arbejdsrelevant – og samtidig leverer al den nødvendige dokumentation for at lovgivningen overholdes.

Med lanceringen af ”anti-multimedieskat” mobilen RACE ONE har RACE Telecom lettet den enorme administrative byrde, som multimedieskatten pålægger erhvervslivet. Hvis medar-bejderne skal undgå en årlig ekstrabeskatning på kr. 3.000 skal det kunne dokumenteres, at arbejdsmobilen ikke benyttes til private samtaler. Og den opgave kan løses let og elegant med mobiltelefonen fra RACE Telecom. – Hvis der ikke findes en effektiv og velfungerende måde at styre hvordan medarbejderne i erhvervslivet bruger deres mobiltelefoner, så kan multimedieskatten resultere i medarbej-derne slet ikke vil udstyres med mobiltelefoner – eller at erhvervslivet i virkeligheden pålægges en ekstraskat fordi de tvinges til at kompensere medarbejderne økonomisk. Derfor har vi udviklet RACE ONE, siger Jesper Ravn, som er direktør for RACE Telecom, der også har udviklet mobilkonceptet Wigomo til børn. RACE ONE telefonen konfigureres let og elegant fra en særlig hjemmeside, som giver mulig-hed for at bestemme hvilke telefonnumre man kan ringe til eller modtage opkald fra – og de samme muligheder gælder SMS og MMS beskeder. Desuden er det muligt at indstille hvor-når telefonen tændes og slukkes – og dermed er det muligt at sikre, at virksomhedens med-arbejder udelukkende taler med arbejdsrelevante kontakter indenfor arbejdstiden. – Man skulle tro det var nok, at virksomheden på denne måde kan indstille telefonen, så man kun kan snakke med kolleger, kunder og andre samarbejdspartnere. Men ifølge SKAT skal man fortsat føre kontrol med opkaldene. Derfor giver RACE ONE også mulighed for lø-bende at føre en log over alle samtaler samt lave stikprøvekontrol og på den måde doku-mentere, at telefonen ikke benyttes i strid med lovgivningen, siger Jesper Ravn. RACE ONE er en GSM mobiltelefon, som er designet og specialfremstillet til RACE Telecom. Det er en enkel og solid klaptelefon med to skærme, indbygget 2 MP kamera, MP3 afspiller, bluetooth og microSD kortlæser. Den har en ekstern GPS antenne, som gør det muligt at spore mobiltelefonen med få meters nøjagtighed via Google Maps. Yderligere oplysninger om RACE Telecom findes på www.racetelecom.com.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links