Gennembrudsår for 3 i Danmark.

3 nåede en økonomisk milepæl i 2008, da selskabet for første gang nåede et positivt driftsresultat (EBITDA) i august. De positive takter fortsatte året ud, og 2008 blev igen et år med stor vækst i både omsætning og kundebase. På trods af stærk konkurrence på markedet for mobilt bredbånd fastholdt 3 sin førerposition på markedet og forøgede antallet af mobile bredbåndskunder med hele 58 procent i 2008. 3 præsenterer i dag virksomhedens regnskab for 2008.

3 i Danmark er i fortsat fremgang og regnskabet for 2008 viser forbedrede resultater og vækst over hele linjen på trods af et vanskeligt efterår i finanskrisens tegn. Med over 100.000 nye kunder og en årsomsætning på DKK 1.466 mio. forbedrede 3 sit bundlinjeresultat med mere end DKK 200 mio. og fortsætter kursen mod en positiv bundlinje. • Omsætning DKK 1.466 mio. (stigning på 19 % i forhold til 1.228 mio. i 2007) • 408.000 kunder (stigning på 36 % i forhold til 300.000 kunder i 2007) • EBIT resultat DKK – 414 mio. (forbedring på DKK 225 mio. i forhold til 2007) Det var et erklæret mål for 3 i Danmark at nå et positivt driftsresultat på månedsbasis i tredje kvartal af 2008 og dette mål blev nået i august. Den næste milepæl er at nå et positivt driftsresultat (EBIT) på løbende månedsbasis i 2009 – et mål, som bl.a. skal opfyldes gennem fortsat vækst på mobilt bredbånd, hvor 3 er den absolutte markedsleder. ”I det forgangne år nåede vi som lovet en positiv cash EBITDA på månedsbasis og følger dermed den plan, som vi har lagt sammen med vores ejere. Vi fortsætter med positive resultater måned for måned og oplever en fantastisk vækst,” siger Morten Christiansen, CEO, 3 Danmark. Gennem 2008 har 3 fokuseret på at gøre driften af selskabet mere effektiv. Det har bl.a. betydet, at driftsudgif-terne (OPEX) i 2008 kun er steget 3,85 % på trods af en vækst i kundebasen på 36 %. 3 var altså i stand til at betjene mere end 100.000 nye kunder uden at bruge flere penge på driften. ”2008 blev for alvor året, hvor det mobile bredbånd fik et gennembrud i Danmark. Ikke alene voksede antallet af mobile bredbåndskunder, men i andet halvår af 2008 fik ADSL-vækstkurven også sit første knæk nogensinde. Vi betragter det mobile bredbånd som vores væsentligste vækstområde og forudser en rivende udvikling på dette område i de kommende år.” siger Morten Christiansen 3’s netværk dækker i dag 86 % af befolkningen med Turbo3G, og som den første operatør i Danmark har 3 nu skruet op for hastigheden til den teoretiske maksimumhastighed, 14,4 Mbit/s i 80 % af sit netværk. Dermed fastholder 3 sin teknologiske førerposition på det mobile bredbånd.

Tags:

Dokumenter og links