God mobilstil til børn og deres familier

Flere hundrede forældre har bidraget med ideer og ønsker til den nye børnemobil Wigomo One, ligesom producenterne har hentet inspiration hos bl.a. Børns Vilkår og Medierådet for Børn og Unge. Resultatet er blevet en mobiltelefon skræddersyet til familiens yngste. En mobil med særlige funktioner, der letter børnefamiliernes fortravlede hverdag og lægger op til dialog om god mobilstil.

I dag har de danske børnefamilier mere travlt end nogensinde før. Om det er længere ar-bejdsdage, nye familiemønstre med delebørn eller andre forhold, der resulterer i en hverdag med stress og jag, er naturligvis forskelligt for hver enkelt familie. Men fælles for alle børnefamilier er behovet for en løbende dialog mellem forældre og børn om f.eks. mødetider, legeaftaler, transport og lignende.

– Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis hverdagen ikke var så stresset, men virkeligheden for mange er altså, at vi ikke alle sammen har mulighed for at hente og bringe vores børn til sport, musik, legeaftaler eller andre aktiviteter i løbet af en helt almindelig hverdag, siger Jesper Ravn, som er far til to mindre børn og direktør for RACE Telecom, der har udviklet børnetelefonen Wigomo One.

Med inspiration fra sit eget familieliv og mange års erfaring fra IT-branchen i bagagen ønskede han at udnytte de nyeste teknologiske muligheder til at skabe et enkelt og praktisk værktøj, der kunne lette familiernes hverdag gennem dialog og opdragelse. En mobiltelefon, hvor faldgruberne ved børn og mobiltelefoni var elimineret og et værktøj, der samtidig kunne styrke dialogen mellem børn og forældre. Resultatet er Wigomo One.

– I dag får børnene mobiltelefon tidligere og tidligere. Det er en udvikling, der vil fortsætte, fordi det både styrker børnenes sociale liv og er et praktisk værktøj for børn og forældre. Men det kan som alt nyt også misbruges. For at skabe en god mobilkultur blandt børn og unge skal vi både styrke dialogen og samtidigt sikre mod f.eks. misbrug, mobning og løbske telefonregninger – og her er vores telefon et seriøst bud på en løsning, siger Jesper Ravn.

Med Wigomo One, som er udviklet til børn i alderen 5-10 år, får danske forældre nu et prak-tisk værktøj til at regulere børnenes mobilbrug. Telefonen er robust, nem at betjene for bør-nene og giver mulighed for at forældrene via en særlig hjemmeside kan indstille mobiltele-fonen, så man f.eks. kan bestemme i hvilke tidsrum telefonen kan bruges, hvem man kan ringe til – og modtage opkald fra, hvor meget man kan ringe og hvor ofte spil og musik på telefonen kan bruges.

Wigomo har bl.a. gennem interviews med mere end 400 forældre indhentet viden om børn og mobiltelefoner. På den baggrund har man formuleret fem gode råd, der kan bidrage til dialogen om god mobilstil for børn og unge, så den første telefon kan blive til en tryg og god oplevelse. De fem gode råd er tænkt som et oplæg til den nødvendige dialog mellem foræl-dre og børn.

1. Sæt telefonen op i samråd med barnet. Sørg for at forældre, familie og venners tele-fonnumre er let tilgængelige for barnet. Med Wigomo One kan man tilknytte billeder til telefonnumrene, så også de mindste kan være med.
2. Læg kun telefonnumre ind på kontakter, som barnet kender og er trygge ved. Med Wigomo One er det kun de kontakter, der på forhånd er lagt ind, som man kan ringe til og modtage opkald fra.
3. Øv dig i at SMS’e med barnet før denne funktion åbnes op til vennerne, så undgår man helt risikoen for mobning eller lignende. Med Wigomo One kan man kun modta-ge og afsende beskeder til kontakter, som på forhånd er lagt ind i telefonen.
4. Snak med dit barn om hvor og hvornår man bør benytte sin mobiltelefon. Med Wi-gomo One kan man bestemme hvornår telefonen er åben og lukket. Barnet kan dog altid ringe til sine forældre.
5. Lær dit barn, at det koster penge at bruge mobiltelefonen og at det altid er en god ide at bruge de headset, som følger med telefonen.

Wigomo One koster kr. 499,- med et abonnement til kr. 99,- om måneden og en bindingspe-riode på 6 måneder. Wigomo One benytter TDC’s landsdækkende mobilnetværk og det må-nedlige abonnement inkluderer 30 samtaleminutter og 50 sms-beskeder. Man kan læse me-re om priser, abonnement og telefonens mange funktioner og indstillingsmuligheder på www.Wigomo.com.

Yderligere oplysninger om Wigomo One findes på www.Wigomo.com/presse. Her kan der også hentes pressefotos til fri afbenyttelse med kildeangivelse.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links