Kollektive forbedringer til Egedal Kommune

Den 12. december 2010 er der busdåb i Egedal kommune. Linjerne 302, 303 og 304 får nye navne og linjenumre og kommer fremover til at hedde 312, 313 og 314. Med navneforandringen kommer også bedre tider – busserne, der indtil nu har kørt med 30 minutters interval, vil fremover køre hvert 20. minut. Køreplanerne er kun ændret en smule i forhold til de oprindelige ruter.

Ændringerne på linjerne 312, 313 og 314 kommer overordnet set til at give et mere enkelt og logisk busnet og en langt mere overskuelig køreplan. En del af resultatet er en mere regelmæssig drift med flere busser, der hvor der er flest passagerer. Med de nye køreplaner opstår behovet for de nye numre på busserne.

"Vi har længe haft et ønske om at skabe et mere enkelt og entydigt linjenet i kommunen, hvor busserne supplerer hinanden bedre med flere afgange, især på de steder, hvor der er flest passagerer. Vi er derfor rigtig stolte af at kunne præsentere disse nye busser og køreplaner, der tilsammen giver et langt mere effektivt bybusnet for borgerne i Egedal Kommune," siger trafikplanlægger Kristoffer Stender Wiwe, der er ansvarlig for planlægningen af busdriften i Egedal Kommune.

Bor man i Ølstykke eller Stenløse, vil man nu opleve 20-minutters drift i myldretiden på linje 313 og 314. En væsentlig forbedring i forhold til halvtimes driften på de gamle linjer 303 og 304. På visse strækninger - Københavns Vej og Frode Fredegods Vej - giver det op til 6 afgange i timen til enten Ølstykke st. eller Stenløse st.

Passagerer, der har været vant til at benytte linje 304 på Ring Syd, mellem Stadionvej og Frode Fredegods Vej, må dog fremover køre med linje 158, da linje 314 ophører med at køre på denne strækning. På linje 314 kommer der nye stoppesteder på både Kærgårdsvej og Dronning Dagmarsvej samt på Ring Syd ud for Skorpionen.

Alt i alt giver denne busdåb og omlægning mulighed for at bevæge sig langt lettere og hurtigere rundt i Egedal Kommune. 

FAKTA om de nye linjer

Linje 313 erstatter i store træk den nuværende linje 303, hvilket betyder, at linje 313 fremover bliver grundstammen i betjeningen mellem Ølstykke st. og Stenløse st.

Linje 314 vil fortsat køre mellem Ølstykke st. og Stenløse st., men med en justeret linjeføring i forhold til i dag. Linje 314 får flere afgange og stiger fra to til tre afgange i timen i myldretiderne, og myldretidsperioden øges i forhold til i dag.

Linje 312, som fremover er afkortet til at køre mellem Frederikssund st. og Ølstykke st. får én afgang mindre i timen, så den fremover kører med timesdrift i forhold til de to afgange i timen på den gamle linje 302.

Det vedhæftede billede er til fri afbenyttelse med angivelse af fotograf Claus Bjørn som ophavsmand.

For yderligere oplysninger, kontakt: 
Kristoffer Stender Wiwe, Trafikplanlægger hos Movia
Direkte tlf.: 36 13 16 22
E-mail: ksw@moviatrafik.dk

Om Movia:
Trafikselskabet Movia er fra 1. januar 2007 det nye trafikselskab for hele Østdanmark efter en fusion af HUR, STS og VT. Navnet "Movia" er sat sammen af de to latinske ord "movere", som betyder at bevæge sig, og "via", som betyder vej, rute eller rejse. Alle busser og lokalbaner er med i selskabet, så din bus og dit lokaltog er her stadig. Selskabet er Danmarks største trafikselskab med omkring 213 mio. buspassagerer om året, 570 buslinjer, 4500 chauffører og ni lokalbanestrækninger.
På www.moviatrafik.dk kan man læse mere om Trafikselskabet Movia.

Dokumenter og links