Oversmart fiktivt advokatfirma skal øge kendskabet til familiejuraen

Med indrykningen af en række annoncer for det fiktive advokatfirma Adelfeldt & Schmidt har Danske FAMILIEadvokater igangsat en ny kampagne, der sætter fokus på de problemer, mange danskere hvert år oplever, fordi de ikke kender regler og konsekvenser, når de f.eks. indgår ægteskab eller står foran skilsmisse. Med viden om familieretlige spørgsmål og professionel bistand til f.eks. ægtepagter og børnetestamenter kunne mange problemer undgås.

Det fiktive og oversmarte advokatfirma Adelfeldt & Schmidt reklamerer i en annonce efter bedste amerikanske forbillede for skrappe metoder for at hjælpe deres klienter ved f.eks. en skilsmisse. Annoncen provokerer bl.a. ved at opremse metoder, der ikke er lovlige i Danmark, men som er gængs praksis i bl.a. USA. – Desværre er det sådan, at hvert tredje ægteskab ender i skilsmisse. Alligevel aftaler kun otte procent af danskerne, hvordan man f.eks. skal dele ejendelene, når og hvis man går fra hinanden. Vi håber, at provokationen med det karikerede og helt igennem fiktive advokatfirma, kan øge kendskabet til reglerne i familiejuraen, så færre skils-misser ender i bitter strid, siger advokat Anja Cordes, der er formand for Danske FA-MILIEadvokater. Det fiktive advokatfirma er kun en del af en større kampagne, som Danske FAMILIE-advokater har taget hul på. For at undersøge danskernes viden om familieretten gen-nemførte den landsdækkende forening af advokater i august måned en repræsentativ undersøgelse af danskernes adfærd og overvejelser om ægteskab, skilsmisse og utro-skab. Undersøgelsen understøtter de erfaringer, som Danske FAMILIEadvokater gør sig i deres daglige arbejde. F.eks. vurderer mere end hver fjerde, ifølge undersøgelsen, at det bliver svært at fordele ejendelene ved en skilsmisse. Alligevel lever stort set alle med fællesøkonomi og tænker ikke over konsekvenserne af en senere skilsmisse. – Det er nødvendigt at provokere engang imellem, og selvom vi blev overraskede over den kritik af kampagnen vi foreløbig har mødt, så er vi overbevist om, at det er det værd. Alene skilsmisser berører hvert år en stor del af befolkningen, og det er nødven-digt at råbe højt for at kunne flytte holdninger og formidle information. Når man f.eks. køber hus, forbereder man sig og sætter sig grundigt ind i muligheder og risici. Mit håb er, at folk i højere grad begynder at søge information og rådgivning, når de planlægger at indgå ægteskab, stifte familie eller lignende, siger Anja Cordes. Analysen afdækker en grundlæggende mangel på kendskab til regler og vilkår for f.eks. arv og testamente. Hele 65 procent fortæller, at de har et dårligt kendskab til arveregler og kun 31 procent vurderer, at de kender arvereglerne rimeligt godt. Det samme gælder mulighederne for et børnetestamente, som kan tilkendegive, hvem der skal tage sig af børnene, hvis forældrene dør. – Vi har også en stor opgave i at informere om f.eks. arvereglerne, som danskerne kender alt for dårligt. Jeg håber, vi med kampagnen, hvor vi tager utraditionelle meto-de i brug, kan få sat fokus på familiejuraen, så det i fremtiden f.eks. ikke kun er hver tredje, der har besluttet, hvem der skal tage sig af deres børn, hvis begge forældre fal-der bort, siger Anja Cordes. Analysen, som fra YouGov/Zapera har udarbejdet for Danske FAMILIEadvokater , er tilgængelig på hjemmesiden: www.danskefamilieadvokater.dk

Tags:

Abonner

Dokumenter og links