TDC forsøger at spænde ben for Gratis Danmark

TDC’s klager over samarbejdet mellem Gratis Danmark og Høje Taastrup kommu-ne, har forsinket borgernes adgang til Gratis Danmark portalen i byen. Telegigan-tens klage har fået Statsforvaltningen for Hovedstanden til at stemple samarbej-det som ulovligt, og derfor må Gratis Danmark og Høje Taastrup nu overveje hvor-dan projektet føres videre.

I november åbnede Gratis Danmark-netværket i Høje-Taastrup. Det er et netværk af WiFi hotspots, som giver adgang til Gratis Danmark portalen hvor man kan få information om lokal trafik, vejr og kulturliv, tilbud fra det lokale erhvervsliv, nye digitale selvbetjeningsmuligheder, borgerinformation og meget mere. Desuden giver Gratis Danmark gratis adgang til internettet i det offentlige rum på gader og stræder, i indkøbscentre og på cafeer. Fra starten var Høje-Taastrup kommune til stede på Gratis Danmark portalen med information til borgerne i kommunen samt adgang til kommunens digitale selvbetjeningstilbud. Nu spænder en stribe af klager fra TDC til Statsforvaltningen for Hovedstaden ben for projektet. Forvaltningen mener, at samarbejdet mellem Gratis Danmark og Høje Taastrup er et brud på kommunalfuldmagtsreglerne, som udstikker rammerne for kommunernes virke. – Vi må tage Statsforvaltningens udtalelse til efterretning og justere vores koncept, så vi kan komme videre med udviklingen af Gratis Danmark. Jeg mener, at juristernes fortolkning af lovgivningen er udtryk for en håbløst forældet tankegang og manglende forståelse for den teknologiske udvikling i samfundet, mens TDC blot prøver på at beskytte sin forretning, siger Camilla Banja, som er direktør for Gratis Danmark. Ifølge Gratis Danmark og Høje Taastrup handler den fælles aftale om, at kommunen annoncerer på Gratis Danmark-portalen og dermed får en hel række nye muligheder for at komme i kontakt med borgerne. Efter at have arbejdet med sagen i mere end et halvt år er Stats-forvaltningen nu kommet til en anden konklusion på baggrund af en gennemgang af kontrakten mellem Gratis Danmark og Høje Taastrup. – Det er beklageligt at vi har måttet lade kommuner over hele landet, som er meget interesseret i at komme med i Gratis Danmark-netværket, vente. TDCs klager har forsinket udviklingen af Gratis Danmark, men vi fortsætter på egen hånd med at etablere yderligere hotzoner til glæde for borgerne i Høje Taastrup. Så må vi sættes os sammen med kommunen efter sommerferien og se på, hvordan samarbejdet kan udformes, siger Camilla Banja. Høje-Taastrup var den første kommune, der kom på Gratis Danmark landkortet, men interessen for projektet er enorm. Gratis Danmark findes desuden på en lang række hoteller, havne samt i Lollandsbanens tog. For nylig indgik man desuden en aftale om at udvide netværket til også at dække DSB’s S-tog med både gratis internet og infotainmentskærme. Statsforvaltningens udtalelse gør, at Gratis Danmark nu vil sætte yderligere fart på disse projekter. – TDCs benspænderi var hvad man kunne forvente, og vi har ikke spildt tiden mens vi har ventet på kommuneprojekterne. Økonomisk er vi godt rustet til at lave en hurtig udrulning på andre områder nu. Vi har en stærk partnerskabskreds, der brænder for projektet, og vi glæder os til at rulle det gratis internet ud over de offentlige rum i Danmark, siger Camilla Banja. Hotzonerne i Gratis Danmark-netværket er baseret på den velkendte WiFi-teknologi (efter IEEE 802.11 standarden), som giver mulighed for at koble sig på nettet via en ganske almindelig pc med trådløst netkort. Man kan også koble sig på via en avanceret mobiltelefon eller en PDA, så længe den har WiFi-forbindelse og en indbygget webbrowser. Yderligere oplysninger om Gratis Danmark findes på www.gratis-danmark.dk.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links