Pressemeddelelse 15 December, 2010 Multimedie-billeddiagnostiksystem fra Mawell nu taget i brug i hospitalsdistriktet Savo Nord i Finland

Den sammenslutning af medlemskommuner, der har ansvaret for hospitalsdistriktet Savo Nord, er begyndt at anvende multimedie-billeddiagnostiksystemet M7 MediMaker, som er leveret af Mawell.

"Det system, som vi har leveret, giver kunden en alt i ét-pakke, som løbende opdaterer patientjournaler i takt med, at der genereres ny information, og lagrer billeddiagnostiske data og kliniske noter som en integreret del af databasen," siger Petri Anttila, der er Country Manager hos Mawell. "Systemet automatiserer behandlingen af patientdata og gør dem virtuelt tilgængelige for alle, der har brug for dem og har adgangsrettigheder til dem. Det vil gøre arbejdsgangene i dagligdagen mere effektive og give sundhedspersonalet mere tid til selve patienterne."

Leverancen er baseret på en fireårig servicekontrakt mellem hospitalsdistriktet og Mawell, som dækker behovet for multimedie-billeddiagnostik blandt speciallægerne i distriktet og gør tjenesten tilgængelig for hele regionen.

M7 MediMaker er et omfattende softwaresystem, der er beregnet til at producere, indberette og udveksle multimedieindhold. Systemet gør det muligt at generere multimediemateriale fra enhver analog eller digital modalitet. M7 MediMaker indeholder også strukturerede indberetningsskabeloner for en række speciallægeområder, hvilket gør indberetningen mere effektiv og muliggør fjernkonsultationer. I tråd med systemets fokus på et strømlinet arbejdsflow tilbyder M7 problemfri integration med patientinformationssystemer og -arkiver.

M7 MediMaker 7.8 er klassificeret som et medicinsk system (IIa) og blev CE-godkendt i april 2010.

 

Yderligere information:

Petri Anttila, Sales Director, Finland og Baltikum, Mawell Oy, Tlf.: +358 (0)40 829 4650. petri.anttila@mawell.com

 

Mawell er en innovativ og hastigt voksende softwarevirksomhed inden for e-sundhed. Vores applikationer bidrager til at gøre vores kunders drift mere effektiv og give sundhedspersonale mere tid til deres patienter. Driften er baseret på bred ekspertviden og et engagement i åbne standarder og driftssikker teknologi. Vores softwareløsning tilbyder moderne og sikre værktøjer til deling og registrering af sundheds- og helbredsrelaterede oplysninger – og anvendes af mere end 300 hospitaler, hospitalsdistrikter og private serviceudbydere i mere end ti lande. Vores ekspert- og udviklingsenheder er placeret i Stockholm, Uppsala, Oulu, Rovaniemi og Kuusamo, mens vores hovedkontor og salgsafdeling ligger i Helsinki. Mawell arbejder tæt sammen med sine globale og lokale partnere for at kunne tilbyde sine kunder maksimal merværdi. www.mawell.com

Kuopio Universitetshospital i hospitalsdistriktet Savo Nord er et af Finlands fem universitetshospitaler og har ansvaret for specialiseret pleje i regionen Nord Savo og specialbehandling af indbyggerne i regionen samt i regionerne Savo Syd, Savo Øst, Central-Finland og Karelia Nord. Kuopio Universitetshospital tilbyder et omfattende udbud af lægelig ekspertise og har i sin egenskab af undervisningshospital et tæt samarbejde med Kuopio-campus på universitetet i Østfinland. Kuopio Universitetshospital er et af Finlands mest dynamiske forskningscentre inden for medicin og pleje. De primære forskningsområder er kroniske tilstande som diabetes, åreforkalkning, Alzheimers, cerebrovaskulære sygdomme og fedme. Forskning i nervesystemet, muskelskeletale lidelser og medicinsk diagnosticering er nogle af hospitalets andre primære interesseområder. Kuopio Universitetshospital er Finlands største undervisningshospital, hvad angår antallet af studerende, der tager en klinisk basisuddannelse eller uddanner sig til speciallæge, og der optages årligt mere end 1.000 studerende.

Tags: