Nyt lovforslag opfordrer til dialog og mediation

Justitsminister Karen Hækkerups nye lovforslag skal mindske omkostningerne til retssystemet. Et af midlerne kan være  mediation, eller konfliktmægling, udenom retten.

“Vi ved fra internationale undersøgelser, at mediation uden om retten i gennemsnit løser en konflikt på kun 46 dage, mens det tager hele 566 dage i retten. Der er derfor god grund til at udbrede brugen af mediation, hvis man vil spare på omkostningerne ved domstolene”, fastslår Louise Lerche-Gredal, adm. direktør for Mediationsinstituttet, der har tilknyttet flere end 170 af landets mest erfarne mediatoradvokater.

Manglende overvejelser kan blive dyre
Som en del af det nye lovforslag er der lagt op til, at parterne har pligt til at ”fremme sagen med fornøden hastighed”. Det betyder, at parterne er forpligtet til at undersøge, om sagen kan afsluttes forligsmæssigt eller eventuelt ved brug af mediation. Samtidig er der foreslået en bestemmelse, som betyder, at parterne kan blive tillagt omkostninger af retten, hvis de ikke opfylder denne pligt.

”Vi håber, at lovforslaget kan motivere parter, som er på vej ind i retssystemet til at undersøge andre muligheder. Ved at afslutte konflikten ved brug af en mediatoradvokat fremfor at føre sagen til ende i retssystemet, vil ikke alene retssystemet, men i særdeleshed de involverede parter kunne spare både økonomiske og menneskelige ressourcer”, vurderer Louise Lerche-Gredal.

Institutionalisering på vej
Lovforslaget er et produkt af Civilretsudvalgets arbejde og konklusioner, der bl.a. lægger op til at institutionalisere udenretlig mediation. Lignende tanker findes i en ny EU-rapport, der både nævner obligatorisk mediation og økonomiske incitamenter som mulige midler til at udbrede brugen af mediation i EU-landene.

Yderligere information: Louise Lerche-Gredal, adm. direktør, Mediationsinstituttet. Tlf. 45 5077 8427, E-mail: llg@mediationsinstituttet.com

Mediationsinstituttet er en selvejende institution, der tilbyder konstruktiv konfliktløsning udenom retten. – Hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed. Mediationsinstituttet repræsenterer landets mest erfarne mediatoradvokater, hvis kompetencer dækker en bred vifte af juridiske specialer. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og står for uafhængig udpegning af mediatoradvokater til alle typer sager.

Tags:

Om os

Mediation er en effektiv, demokratisk og dialogisk tilgang til konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter. Mediationsinstituttet er en non-profit selvejende institution, der arbejder for at øge kendskabet til, og udbredelsen af, mediation som et effektivt og billigt alternativ til retten. Mediationsinstituttet er initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Abonner

Multimedia

Multimedia