Mere effektivt jordbrug med det nye MICHELIN CerexBib dæk

Takket være MICHELIN Ultraflex-teknologien, som giver øget smidighed, større kontaktflade, lavere lufttryk og øget komfort, skåner MICHELIN CerexBib - det nye dæk til mejetærskere - jorden og sikrer mere effektiv høst for moderne, ressourceoptimerede jordbrug.

For at imødekomme kravene fra moderne, højeffektive jordbrug har Michelin i samarbejde med Claas, Europas førende fabrikant af mejetærskere, udviklet nye dæk til en helt ny generation af mere produktive landbrugsmaskiner.

- Nutidens landbrugsmaskiner dækker seks gange så stort et areal pr. time sammenlignet med 1965. For at øge produktiviteten skal jordbrugerne benytte sig af stærkere, tungere og bredere mejetærskere, siger Nurgül Atayer, markedschef for landbrugsdæk hos Michelin Nordic. - Dette stiller fabrikanterne over for nye krav, hvad angår jordpakning, lastekapacitet og køretøjsforskrifter.

Skåner jorden
Eftersom høstperioden er så kort, er mejetærskerens præstation ekstra vigtig. Dækkene skal være så smidige som muligt for at kunne bære tung last uden at synke alt for dybt ned i marken eller pakke jorden for meget. MICHELIN Ultraflex-teknologien gør, at MICHELIN CerexBib kan køres med et lavt lufttryk på under 2 bar. Med en ekstra smidig karkasseopbygning får dækket et højt deflektionsniveau og mindst 20 % større kontaktflade med marken end traditionelle dæk. Dette medfører både reduceret jordpakning og forlænget høsttid, da dækket præsterer bedre i vådt vejr. Deflektionen går heller ikke ud over dækkets holdbarhed eller slidstyrke.

Takket være et forbedret greb som følge af den store kontaktflade kan MICHELIN CerexBib klare en hældning på op til 24 % mod 19 % for traditionelle dæk. MICHELIN CerexBib er desuden det første dæk, som kan bruges på både for og bagaksel på mejetærskeren - bagdæk med et endnu lavere lufttryk, så jorden skånes yderligere. Trods den øgede kontaktflade er MICHELIN CerexBib betydeligt smallere end almindelige dæk til denne type store maskiner. Dette medfører, at maskinerne kan køre på almindelig vej uden at overskrive gældende maks. bredde på køretøjer – nemlig 3,5 meter, som også er EU-grænsen for krav til følgebiler.

- Kort sagt, siger Nurgül, så har dækket større kontaktflade, forbedret trækkraft og mindre jordpakning sammenlignet med tidligere løsninger, på trods af at det er smallere.

Ved lanceringen findes MICHELIN Ultraflex-teknologien i tre dæktyper. Det nye MICHELIN CerexBib til mejetærskere samt MICHELIN AxioBib og MICHELIN XeoBib til traktorer.

Nærmere information fås ved at kontakte:
Markedschef Michelin Nordic, landbrugsdæk:
Nurgül Atayer
Telefon: +46 8 709 07 20, mobil: +46 70 250 48 52, E-mail: nurgul.atayer@se.michelin.com

Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com

Om Michelin
Michelins mission er at bidrage til konstant at forbedre varer og mennesker mobilitet ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle typer af køretøjer, f.eks. biler, cykler, entreprenørmaskiner, fly, jorbrugsudstyr, lastvogne, motorcykler og den amerikanske rumfærge. Michelin udgiver også vejkort, rejse-, restaurant- og hotelguider samt tilbyder elektroniske rejsetjenester på viamichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin driver virksomhed i mere end 170 lande med 109.000 ansatte, heraf cirka 300 i Norden, og 72 fabriksanlæg i 19 lande på fem kontinenter. Forskning og udvikling finder sted på tekniske anlæg i Europa, USA og Japan. Nærmere information på: www.michelin.com eller www.michelin.dk.

Tags:

Om os

Michelin er en førende dækproducent engageret i at bidrage til at forbedre bæredygtige transporter af varer og mennesker gennem fremstilling, distribution og markedsføring af dæk til alle typer køretøjer. Michelin tilbyder også innovative virksomhedsløsninger og digitale rejsetjenester samt udgiver rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrig og er repræsenteret i 170 lande, har 112.300 medarbejdere, heraf ca. 300 i Norden, og 68 produktionsanlæg i 17 lande. Virksomhedens teknologicenter for forskning og udvikling har aktiviteter i Europa, Nordamerika og Asien. Hvis du vil have mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk

Abonner

Multimedia

Multimedia