850 danskere læser i udlandet med nyt stipendium

Med udlandsstipendieordningen er det blevet muligt for de danske studerende at få betalt uddannelsesgebyret ved en udenlandsk uddannelse helt eller delvist.

Udlandsstipendieordningen er blevet modtaget godt af de studerende. I det første år er i alt 629 studerende begyndt på et studieophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution med udlandsstipendium. 226 er gået i gang med en hel kandidatuddannelse. Det viser en netop offentliggjort statusopgørelse over udlandsstipendieordningen. - Det er rigtig godt, at udlandsstipendieordningen ser ud til at være blevet positivt modtaget af de danske studerende. Men jeg ser gerne, at endnu flere benytter sig af muligheden for at tage ud og tilegne sig kompetencer på en udenlandsk uddannelse, siger videnskabsminister Helge Sander. - Jeg vil opfordre professionshøjskolerne og erhvervsakademierne til at bruge udlandsstipendieordningen og tilrettelægge uddannelserne således, at de studerende kan læse i udlandet uden studietidsforlængelse. Derudover kan institutionerne indgå aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om udveksling og meritgivning. Det vil jo være oplagt, at f.eks. en kommende lærer i engelsk, tysk eller fransk har opholdt sig i det pågældende land under studierne, og det er også oplagt for sygeplejersker, pædagoger og ingeniører at rejse ud, siger undervisningsminister Bertel Haarder. Tilbagegang er vendt til fremgang Der har samlet set været et fald i tilgangen af studerende på hele kandidatuddannelser i udlandet fra 2002 til 2008, men i det seneste år – efter udlandsstipendieordningens indførelse - er der sket en stigning. Her er antallet af studerende, som begynder en hel kandidatuddannelse i udlandet, steget med 26 procent fra 328 til 414 studerende. Justeringer på vej Uddannelsesinstitutionerne og de studerende har taget positivt imod udlandsstipendieordningen. Det første års erfaringer viser dog, at der er behov for enkelte justeringer af ordningen. Ordningen skal gøres mere fleksibel for de studerende og enklere at administrere for uddannelsesinstitutionerne. > Statusopgørelse over udlandsstipendieordningen: http://www.ubst.dk/publikationer/udlandsstipendieordningen-statusopgorelse-1/udlandsstipendieordningen-statusopgorelse/ ___________________________________________________ For yderligere information om udlandsstipendieordningen kan juridisk chef i SU-Styrelsen Jørgen Winther (tlf: 3326 8681 eller jw@su.dk) eller analysechef i Universitets- og Bygningsstyrelsen Jens Storm (tlf: 7226 5594 eller jst@ubst.dk) kontaktes. Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Abonner

Dokumenter og links