Årets forskerspirer kåres

Gymnasieelever fra hele landet dyster lige nu om at blive årets forsker-spirer. I dag overrækker videnskabsminister Helge Sander priserne og 20.000 kr. til de fire bedste projekter.

Projekt Forskerspirer retter sig mod talentfulde unge, som vil udforske verden. Projektet sætter fokus på forskningens vilkår, bygger bro til de videregående ud-dannelser, virker studieforberedende og giver en ekstra opmuntring til elever med et særligt talent. - Det er vigtigt, at vi i Danmark understøtter de talenter, der har mod og vilje til at gå nye veje. Projekt Forskerspirer skal inspirere og motivere unge mennesker til at gå forskervejen og til at dygtiggøre sig til højeste niveau. Derfor er vi i rege-ringen utrolig glade for projektet, siger videnskabsminister Helge Sander. Eleverne konkurrerer om at lave det bedste projekt inden for humaniora, naturvi-denskab, samfundsfag og biologi/sundhedsvidenskab. De fire vinderprojekter be-lønnes med 20.000 kr., så de kan realisere deres forskningsprojekt. I år har i alt 173 elever fra 67 forskellige skoler fået deres projektideer optaget på Forskerspire-programmet. Det er igen i år en stigning i forhold til tidligere, og det tyder på, at der er stadig flere unge, der interesserer sig for forskning. Prisoverrækkelsen finder sted: tirsdag d. 15. december kl. 12.00 til 15.00 i Alexandersalen på Københavns Universitet > Mere om Projekt Forskerspirer og årets nominerede: http://forskerspirer.ku.dk/ _________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk. Fakta: Projekt Forskerspirer blev iværksat i 1997 i et samarbejde mellem Videnskabs-ministeriet og Undervisningsministeriet med henblik på at styrke rekrutteringen til forskeruddannelsen. Styregruppen bag Projekt Forskerspirer består af otte repræsentanter fra univer-siteter og gymnasier. I 2008 overtog Københavns Universitet administrationen af projektet, der stadig finansieres af VTU (300.000 kr.) og UVM (300.000 kr.).

Abonner

Dokumenter og links