Attraktivt at studere og arbejde i Danmark

Siden regeringen trådte til i 2001 har Danmark formået at tiltrække markant flere studerende, ph.d.-studerende og forskere fra udlandet.

- I debatten om Danmark som internationalt orienteret vidensamfund er der alt for mange påstande om, at vores skattetryk, påståede fremmedfjendtlighed, ja selv vejret får skyld for, at for få udlændinge har lyst til at komme til Danmark for at studere og arbejde. Men når man ser på fakta, så viser det sig, at vi er dygtigere end nogensinde til at tiltrække højtuddannede, siger videnskabsminister Helge Sander. Fra regeringen trådte til i 2001 er antallet af internationale studerende, som er på studieophold eller en hel uddannelse i Danmark, ca. fordoblet. Samtidig er tre ud af fire af de internationale studerende så tilfredse med deres ophold, at de vil anbefale Danmark som studieland. Det viser en undersøgelse foretaget af det internationale analyseinstitut i-graduate for Videnskabsministeriet. - Det er helt afgørende for Danmarks udvikling og fremtid, at vi kan tiltrække dygtige unge studerende, forskere, undervisere og nøglemedarbejdere fra udlandet til de danske virksomheder og universiteter, siger Helge Sander. Danmark er også et populært land at arbejde i. På bare to år er der kommet mere end dobbelt så mange udlændinge, der skal have godkendt deres udenlandske uddannelse med henblik på at arbejde i Danmark. De danske universiteter ansætter også i stigende grad udenlandske videnskabelige medarbejdere, og antallet af forskere på den såkaldte forskerskatteordning er fordoblet. - Sandheden er, at vi under denne regering har formået at gøre Danmark langt mere attraktivt som vidensamfund. På næsten alle parametre kan vi måle store stigninger i antallet af dygtige udlændinge, som ønsker at studere og arbejde i Danmark, siger Helge Sander. ____________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk. ---- Fakta: - I 2000/2001 var der 3.725 udvekslingsstuderende i Danmark – i 2007/08 var der 7.202. - I 2000/2001 var der 3.432 studerende fra udlandet på en hel uddannelse i Danmark. I 2007/2008 var der 8.063. - I 2000 var der 870 udenlandske ph.d.-studerende. I 2007 var der 1.631. - Primo 2001 var der 363 forskere med i bruttoskatteordningen. Primo 2009 var der 948. - Antallet af udenlandske videnskabelige medarbejdere ved de offentlige forskningsinstitutioner er fra 2003 til 2006 steget med en tredjedel. I 2003 var der 1.926, i 2006 var der 2.558. - I 2008 lavede styrelsen CIRIUS 2.100 vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Det tal var i 2006 på 1.000.

Abonner

Dokumenter og links