Danske forskere er gode til internationalt samarbejde

Dansk forskning er en aktiv og synlig spiller i de internationale forskningsmiljøer. I hver anden danske forskningspublikation indgår internationale samarbejdspartnere. Det er en fordobling i andelen over de sidste 25 år.

Gennem de seneste årtier er samarbejde med internationale kollegaer blevet langt mere almindeligt for danske forskere. Nye tal fra en endnu ikke offentliggjort nordisk rapport viser, at 55 procent af den publicerede danske forskning inden for de sundheds- og naturvidenskabelige fag i 2008 har mindst en udenlandsk samarbejdspartner. Denne tendens har været stadigt stigende siden midten af 1980’erne, hvor det tilsvarende tal kun var 23 procent af den publicerede danske forskning. - Internationalt samarbejde er en forudsætning for at drive topforskning i dag. På bare 25 år er der sket en fordobling af, hvor ofte forskere samarbejder med udenlandske kollegaer. Samtidig er forskning og vidensdeling en hovedhjørnesten i samfundsøkonomien i Danmark. Derfor er det en nødvendighed, at vi også fremover prioriterer det internationale samarbejde højt, siger videnskabsminister Helge Sander. - Årets Eliteforskere afspejler tydeligt, at det internationale aspekt spiller en stigende rolle for forskningen i Danmark. I år er der prisvindere fra f.eks. Kina, Indien, USA, Italien, Polen og Tyskland. Det er første år, at en så stor andel af eliteforskerne har en anden baggrund end dansk. Danske forskeres vigtigste samarbejdspartnere findes i EU, USA og de nordiske lande. Hvis man tager landenes størrelse i betragtning, er de vigtigste samarbejdspartnere i de nordiske lande. Den samme tendens kan ses hos de andre nordiske lande, hvor andelen af udenlandske samarbejdspartnere også er steget siden 1980’erne. I dag har halvdelen af de publikationer, som kommer fra de nordiske lande, udenlandske samarbejdspartnere. _________________________________________________________________ For yderligere information om kan kontorchef Anette Dørge Jessen kontaktes på 3544 6384 eller andj@fi.dk. Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk. ---- Ugens tal: Andelen af internationalt samarbejde fordoblet på 25 år Andel af videnskabelige tidsskriftsudgivelser med internationalt samarbejde fordelt på lande og regioner på 5 års perioder. Andelen af internationalt samarbejde Land/region 1984-88 1994-98 2004-08 Argentina 13% 31% 44% Australien 14% 26% 41% Baltikum 0% 49% 44% Belgien 25% 42% 55% Brasilien 22% 35% 28% Canada 17% 29% 43% Danmark 23% 42% 55% Finland 18% 34% 47% Frankrig 18% 32% 47% Grækenland 24% 34% 37% Holland 19% 34% 49% Indien 7% 13% 19% Irland 20% 36% 50% Island 48% 52% 68% Israel 25% 35% 41% Italien 20% 31% 39% Japan 7% 14% 23% Kina 19% 25% 22% Sydkorea 27% 25% 26% Luxembourg 38% 66% 80% Mexico 26% 38% 43% New Zealand 15% 30% 49% Norge 23% 38% 52% Portugal 35% 46% 52% Resten af EU 19% 41% 44% Resten af Verden 28% 42% 51% Rusland/USSR 3% 24% 36% Singapore 20% 28% 44% Spanien 13% 28% 38% Storbritannien 13% 25% 42% Sverige 22% 37% 51% Sweitz 30% 45% 60% Syd Afrika 11% 25% 46% Taiwan 19% 17% 20% Tyrkiet 22% 19% 16% Tyskland 16% 31% 45% Ukraine 11% 30% 48% USA 8% 16% 27% Østrig 22% 39% 55% Kilde: International Research Cooperation in the Nordic Countries, NORIA-net, 2010, side 7

Dokumenter og links