Danske virksomheder mangler IKT-kompetencer

En stor del af danske virksomheder kan blive meget bedre til at bruge informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til at udvikle og effektivisere deres forretning.

- Danske virksomheder vil gøre sig selv en stor tjeneste, hvis de i endnu højere grad tager IKT til sig professionelt og velovervejet. På den måde vil dansk erhvervsliv nemlig være i stand til at opfylde kundernes skiftende behov, skabe værditilvækst og imødegå udfordringerne fra den globale konkurrence, siger videnskabsminister Helge Sander. IKT spiller en stadig større rolle for erhvervslivets produktivitet og innovationskraft. Det gælder ikke blot IKT-branchen selv, men i høj grad også for erhvervslivet i bred forstand. Udviklingen inden for e-business har hidtil først og fremmest drejet sig om digitalisering af virksomhedernes interne processer (økonomi-, lager- og personalestyring mm.) og udbredelse af e-handel. Men i den seneste tid er der kommet øget fokus på den eksterne kommunikation med kunder og brugere, ikke mindst understøttet af såkaldte Web 2.0-redskaber, det vil sige sociale medier såsom Facebook og Twitter. Undersøgelsen ”IKT-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder”, som Videnskabsministeriet har fået foretaget, peger på, at der blandt de mindre virksomheder er et stærkt behov for vejledning på området. - Videnskabsministeriet har allerede givet en betydelig håndsrækning til de små og mellemstore virksomheder, særligt gennem oprettelse af IBIZ-centret – Innovationscenter for eBusiness og gennem fremme af elektronisk fakturering. Men vores undersøgelse tyder på, at der for mange stadig er langt igen, siger Helge Sander. Barrierer for ikt-anvendelse Over halvdelen af de adspurgte virksomheder udtaler, at de støder mod barrierer for deres udnyttelse af IKT. Det drejer sig først og fremmest om: • Utilstrækkelige kompetencer til at anvende nye IKT-løsninger (53 procent af respondenterne) • Usikkerhed om udbyttet af innovativ IKT-anvendelse (52 procent) • Manglende overblik over markedsudbuddet af nye IKT-løsninger (51 procent) • Manglende standard-it-løsninger, som understøtter virksomhedens behov (45 procent) En fjerdedel af virksomhederne har slet ikke har høstet nogen gevinst af deres indførelse af IKT. Det er typisk virksomheder, som har haft ensidig fokus på effektivisering og besparelser snarere end innovation og forretningsudvikling; som ser IKT-indførelse som en sag for ”nørder” snarere end for virksomhedens ledelse og medarbejdere som helhed; og som forsømmer at inddrage kunderne i deres innovationsprocesser. > Undersøgelsen ”IKT-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder” udført af Rambøll Management Consulting _________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via pressemedarbejder Charlotte Holst på telefon: 2211 0200 eller email: chhh@vtu.dk. For yderligere spørgsmål vedr. undersøgelsen henvises til kontorchef i Forsknings- og Innovationsstyrelsen Thomas Alslev Christensen på telefon: 3392 9373 eller e-mail: tac@fi.dk.

Abonner

Dokumenter og links